• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64

Πως μπορώ να ιδρύσω Εταιρεία Ενοικίασης Αυτοκινήτων;

Οι Εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων αδειοδοτούνται και ελέγχονται από το Υπουργείο Τουρισμού.
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει Αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώστε να λάβει Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων.
Δείτε παρακάτω ποιές είναι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία ανάλογα με τον τομέα που θέλετε να δραστηριοποιηθείτε, δηλ. Ενοικίαση Αυτοκινήτων ΧΩΡΙΣ Οδηγό, Ενοικίαση Αυτοκινήτων ΜΕ Οδηγό, Ενοικίαση Ελαφρών Φορτηγών.

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΟΥΡΓΙΑΣ
Οι Εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων αδειοδοτούνται από τις Π.Υ.Τ. (Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού) οι οποίες χορηγούν την Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας, 5ετούς διάρκειας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρακάτω ενότητα “Διαδικασία για ίδρυση εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων”.
Η λειτουργία χωρίς την Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας, επιφέρει πρόστιμο ύψους 15.000€. Άρθρο 7,παρ.6, Ν.4276 / 2014 / ΦΕΚ155 Α. Η διαφήμιση της επιχείρησης χωρίς την Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας επιφέρει πρόστιμο 5.000€. Άρθρο 7,παρ.10, Ν.4276 / 2014 / ΦΕΚ155 Α

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Για  Εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων Χωρίς Οδηγό, αρκεί ένα μόνο αυτοκίνητο, οποιουδήποτε κυβισμού. Άρθρο 1, παρ. Ι και ΙΙ, ΚΥΑ 17393 / 2012 / 3292 Β
Αν όμως σας ενδιαφέρει να ιδρύσετε Εταιρεία Ενοικίασης Με Οδηγό, θα χρειαστείτε τουλάχιστον ακόμη ένα που θα πρέπει να είναι κατηγορίας EURO5 ή μεταγενέστερης. Άρθρο 30, παρ.2, Ν. 4179 / 2013 / ΦΕΚ 222 Α

ΗΛΙΚΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Αν πρόκειται για Ενοικίαση Χωρίς Οδηγό, τα αυτοκίνητα πρέπει να έχουν μέγιστη ηλικία τα 14 χρόνια (έως τις 31 Δεκεμβρίου του 14ου έτους). ΚΥΑ Αριθμ. 125936 / 2022 / ΦΕΚ 2149 Β
Αν πρόκειται για Ενοικίαση Με Οδηγό, η μέγιστη ηλικία είναι 10 χρόνια για κλειστού τύπου εφόσον η ημερομηνία της 1ης άδειας κυκλοφορίας δεν διαφέρει πάνω από 1 έτος από την ημερομηνία κατασκευής, ή 12 χρόνια αν είναι ανοικτού τύπου. Άρθρο 138, παρ.5, Ν. 4764 / 2020 / ΦΕΚ 256 Α

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ Ή ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ;
Μπορεί να είναι οτιδήποτε, αρκεί να εμπίπτει στα παραπάνω όρια ηλικίας.

Διευκρινίζεται ότι η ηλικία ξεκινάει να υπολογίζεται από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος στην Ελλάδα εάν πρόκειται για καινούριο, ενώ για όχημα που έχει εισαχθεί μεταχειρισμένο από το εξωτερικό υπολογίζεται από το έτος κατασκευής.

ΕΔΡΑ – ΓΡΑΦΕΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Δεν υπάρχει όριο ως προς το ελάχιστο εμβαδόν του χώρου που θα χρησιμοποιηθεί ως γραφείο. Άρθρο 2, παρ. Ι, ΚΥΑ 17393 / 2012 / 3292 Β
Επίσης, επιτρέπεται η συστέγαση με κάθε είδους άλλη Επιχείρηση, εκτός εάν η νομοθεσία της άλλης επιχείρησης το απαγορεύει (π.χ. επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος).

PARKING
Αν ο στόλος των αυτοκινήτων είναι μεγαλύτερος από 10 αυτοκίνητα, απαιτείται και χώρος parking για το 1/2 του στόλου.  Άρθρο 2 , παρ.ΙΙ, ΚΥΑ 17393 / 2012 / ΦΕΚ3292 Β
Στην περίπτωση στόλου μακροχρόνιας μίσθωσης (Operating Leasing)  δεν υπολογίζεται ο αριθμός των αυτοκινήτων που μισθώνονται με μακροχρόνιες συμβάσεις. Άρθρο 49,παρ.4, Ν.4276 / 2014 / ΦΕΚ155 Α
Θα υπολογίσετε 6 τμ ανά αυτοκίνητο.
Ο χώρος δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται κοντά στο σημείο που θα είναι η έδρα της Εταρείας.  Μπορεί να είναι οπουδήποτε στην περιφέρεια ή στο νησί που θα δραστηριοποιηθείτε.

Η Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων για την Λειτουργία Επιχείρησης Εκμίσθωσης ΕΙΧ Αυτοκινήτων χορηγείται από τις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) ανάλογα με την περιοχή που θα δραστηριοποιηθείτε.

Η διαδικασία καθώς και η νομοθεσία, περιγράφονται αναλυτικά στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών (MITOS.gr) στο ακόλουθο link:

226431 | Αναγγελία Λειτουργίας Επιχείρησης Εκμίσθωσης Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.)

Από την στιγμή που η Π.Υ.Τ. έχει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται θα χρειαστεί 15 ημέρες για να εκδόσει την άδεια λειτουργίας ή  την απόφαση απόρριψης της αίτησης. Με την συμπλήρωση του 15νθήμερου θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Π.Υ.Τ. για την παραλαβή της Βεβαίαιωσης Νομίμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας.

Στην Βεβαίωση αναγράφεται ο αριθμός με τον οποίο καταχωρήθηκε η Επιχείρησή σας στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.). Βάση του Άρθρου 165, παρ.3, Ν. 4070 / 2012 / ΦΕΚ 82 Α θα πρέπει να  αναγράφεται σε όλες τις διαφημιστικές καταχωρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς, τον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο, ιστοσελίδες ή ιστολόγια του διαδικτύου και φυσικά στα έντυπα και στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης, σε ευδιάκριτο σημείο διαφορετικά επιφέρει πρόστιμο.

Σύμφωνα με τον νόμο 4093/2012, η υπηρεσία Ενοικίασης Αυτοκινήτου ΜΕ Οδηγό μπορεί να παρέχεται και από τις ήδη λειτουργούσες Εταιρείες Ενοικίασης ΧΩΡΙΣ Οδηγό.

Αρκεί ένα αυτοκίνητο που πρέπει να είναι κατηγορίας EURO5 ή μεταγενέστερης και ηλικίας μέχρι 10 ετών για κλειστού τύπου εφόσον η ημερομηνία της 1ης άδειας κυκλοφορίας δεν διαφέρει πάνω από 1 έτος από την ημερομηνία κατασκευής, ή 12 ετών αν είναι ανοικτού τύπου.

Συνεπώς, αν σας ενδιαφέρει η υπηρεσία αυτή, θα πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία για λήψη της Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων για την Λειτουργία Επιχείρησης Εκμίσθωσης ΕΙΧ Αυτοκινήτων, και στη συνέχεια να αιτηθείτε την Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων για την Άσκηση Δραστηριότητας Εκμίσθωσης ΕΙΧ Με Οδηγό στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) της περιοχής που θα δραστηριοποιηθείτε.

Η διαδικασία καθώς και η νομοθεσία, περιγράφονται αναλυτικά στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών (MITOS.gr) στο ακόλουθο link:

375869 | Αναγγελία Άσκησης Δραστηριότητας Εκμίσθωσης ΕΙΧ Αυτοκινήτων με Οδηγό

Μπορείτε να κάνετε ταυτόχρονα αίτηση και για τις δύο δραστηριότητες.

Από την στιγμή που η Π.Υ.Τ. έχει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται θα χρειαστεί 15 ημέρες για να εκδόσει την άδεια λειτουργίας ή  την απόφαση απόρριψης της αίτησης. Με την συμπλήρωση του 15νθήμερου θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Π.Υ.Τ. για την παραλαβή της Βεβαίαιωσης Νομίμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας.

Στην Βεβαίωση αναγράφεται ο αριθμός με τον οποίο καταχωρήθηκε η Επιχείρησή σας στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.). Βάση του Άρθρου 165, παρ.3, Ν. 4070 / 2012 / ΦΕΚ 82 Α θα πρέπει να  αναγράφεται σε όλες τις διαφημιστικές καταχωρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς, τον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο, ιστοσελίδες ή ιστολόγια του διαδικτύου και φυσικά στα έντυπα και στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης, σε ευδιάκριτο σημείο διαφορετικά επιφέρει πρόστιμο.

Οι Εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων ΧΩΡΙΣ Οδηγό μπορούν να ενοικιάζουν και Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) μικτού βάρους μέχρι 3.5 τόνους.
Προηγείται η διαδικασία που προβλέπεται για τις Εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων ΧΩΡΙΣ Οδηγό και στη συνέχεια εντάσσονται στον στόλο τα Φορτηγά.

Τα όρια ηλικίας είναι τα ίδια με τα Επιβατηγά Ι.Χ., δηλαδή 14 χρόνια.

Οι Εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων μπορούν να ενοικιάζουν και αυτοκίνητα αντίκες, με ή χωρίς Οδηγό. Άρθρο 49,παρ.9, Ν.4276 / 2014 / ΦΕΚ155 Α

Για να το κάνουν αυτό, τα αυτοκίνητα πρέπει να πληρούν όλες τις  παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Να είναι τουλάχιστον 30 ετών,
β. Να έχουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας από διεθνή αναγνωρισμένο οργανισμό (Δ.Ο.Α.- F.I.A. ή Δ.Ο.Π.Α.-F.I.V.A.),
γ. Να μη βρίσκονται σε προσωρινή ακινησία,
δ. Να είναι ιδιοκτησίας της Επιχείρησης Ενοικίασης Αυτοκινήτων,
ε. Να έχουν συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας

Μετά την υποβολή της Αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η ΠΥΤ ελέγχει αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη λειτουργία της Εταιρείας σας και μέσα σε 15 ημέρες
(α) αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται, απορρίπτει την Αίτησή σας και σας ενημερώνει γραπτώς τους λόγους για αυτή την απόφαση ή
(β) αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, χορηγεί τη σχετική Βεβαίωση *

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, αν σε 15 ημέρες δεν ενημερωθείτε εγγράφως για την απόρριψη της Αίτησής σας, τότε πρέπει να αναζητήσετε από την ΠΥΤ τη σχετική Βεβαίωση και μπορείτε να ξεκινήσετε τη λειτουργία της Επιχείρησης. Άρθρο 1, ΚΥΑ 17393 / 2012 / ΦΕΚ3292 Β

*Στην Βεβαίωση αναγράφεται ο αριθμός με τον οποίο καταχωρήθηκε η Επιχείρησή σας στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.). Βάση του Άρθρου 165, παρ.3, Ν. 4070 / 2012 / ΦΕΚ 82 Α θα πρέπει να  αναγράφεται σε όλες τις διαφημιστικές καταχωρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς, τον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο, ιστοσελίδες ή ιστολόγια του διαδικτύου και φυσικά στα έντυπα και στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης, σε ευδιάκριτο σημείο διαφορετικά επιφέρει πρόστιμο.

Θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ίδρυση Υποκαταστήματος στην πόλη ή στις πόλεις που σας ενδιαφέρουν. Άρθρο 3, ΚΥΑ 17393 / 2012 / ΦΕΚ3292 Β
Απαιτείται και εδώ Αίτηση στην ΠΥΤ της περιοχής και τα δικαιολογητικά για τον χώρο που θα στεγαστεί η Επιχείρηση, για το parking (εφόσον απαιτείται) και παράβολο 300 € + χαρτόσημο

77                              Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

77.1                           Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων

77.11                         Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.11.1                      Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.11.10                    Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.11.10.01               Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό

77.11.10.02               Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών, χωρίς οδηγό

77.12                         Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών

77.12.1                      Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών

77.12.11                    Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, χωρίς οδηγό

49.32.12                    Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό