• 210 6264931
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64

Πως μπορώ να ιδρύσω Εταιρεία Ενοικίασης Αυτοκινήτων;

Οι Εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων αδειοδοτούνται και ελέγχονται από το Υπουργείο Τουρισμού.
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει Αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώστε να λάβει Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων.
Δείτε παρακάτω ποιές είναι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία ανάλογα με τον τομέα που θέλετε να δραστηριοποιηθείτε, δηλ. Ενοικίαση Αυτοκινήτων ΧΩΡΙΣ Οδηγό, Ενοικίαση Αυτοκινήτων ΜΕ Οδηγό, Ενοικίαση Ελαφρών Φορτηγών.

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΟΥΡΓΙΑΣ
Οι Εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων αδειοδοτούνται από τις ΠΥΤ (Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού) όπως περιγράφεται στην ενότητα “Διαδικασία για ίδρυση εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων”.
Η λειτουργία χωρίς την Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων που χορηγείται από τις ΠΥΤ, επιφέρει πρόστιμο ύψους 15.000€. Άρθρο 7,παρ.6, Ν.4276 / 2014 / ΦΕΚ155 Α
Η διαφήμιση της επιχείρησης χωρίς την Βεβαίωση επιφέρει πρόστιμο 5.000€. Άρθρο 7,παρ.10, Ν.4276 / 2014 / ΦΕΚ155 Α

Λίστα με τις ΠΥΤ θα βρείτε εδώ.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Για  Εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων Χωρίς Οδηγό, αρκεί ένα μόνο αυτοκίνητο, οποιουδήποτε κυβισμού. Άρθρο 1, παρ. Ι και ΙΙ, ΚΥΑ 17393 / 2012 / 3292 Β
Αν όμως σας ενδιαφέρει να ιδρύσετε Εταιρεία Ενοικίασης Με Οδηγό, θα χρειαστείτε τουλάχιστον ακόμη ένα που θα πρέπει να είναι κατηγορίας EURO5 ή μεταγενέστερης. Άρθρο 30, παρ.2, Ν. 4179 / 2013 / ΦΕΚ 222 Α

ΗΛΙΚΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Αν πρόκειται για Ενοικίαση Χωρίς Οδηγό, τα αυτοκίνητα πρέπει να έχουν μέγιστη ηλικία τα 14 χρόνια (έως τις 31 Δεκεμβρίου του 14ου έτους). ΚΥΑ Αριθμ. 125936 / 2022 / ΦΕΚ 2149 Β
Αν πρόκειται για Ενοικίαση Με Οδηγό, η μέγιστη ηλικία είναι 10 χρόνια για κλειστού τύπου εφόσον η ημερομηνία της 1ης άδειας κυκλοφορίας δεν διαφέρει πάνω από 1 έτος από την ημερομηνία κατασκευής, ή 12 χρόνια αν είναι ανοικτού τύπου. Άρθρο 138, παρ.5, Ν. 4764 / 2020 / ΦΕΚ 256 Α

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ Ή ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ;
Μπορεί να είναι οτιδήποτε, αρκεί να εμπίπτει στα παραπάνω όρια ηλικίας.

Διευκρινίζεται ότι η ηλικία ξεκινάει να υπολογίζεται από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος στην Ελλάδα εάν πρόκειται για καινούριο, ενώ για όχημα που έχει εισαχθεί μεταχειρισμένο από το εξωτερικό υπολογίζεται από το έτος κατασκευής.

ΕΔΡΑ – ΓΡΑΦΕΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Δεν υπάρχει όριο ως προς το ελάχιστο εμβαδόν του χώρου που θα χρησιμοποιηθεί ως γραφείο. Άρθρο 2, παρ. Ι, ΚΥΑ 17393 / 2012 / 3292 Β
Επίσης, επιτρέπεται η συστέγαση με κάθε είδους άλλη Επιχείρηση, εκτός εάν η νομοθεσία της άλλης επιχείρησης το απαγορεύει (π.χ. επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος).

PARKING
Αν ο στόλος των αυτοκινήτων είναι μεγαλύτερος από 10 αυτοκίνητα, απαιτείται και χώρος parking για το 1/2 του στόλου.  Άρθρο 2 , παρ.ΙΙ, ΚΥΑ 17393 / 2012 / ΦΕΚ3292 Β
Στην περίπτωση στόλου μακροχρόνιας μίσθωσης (Operating Leasing)  δεν υπολογίζεται ο αριθμός των αυτοκινήτων που μισθώνονται με μακροχρόνιες συμβάσεις. Άρθρο 49,παρ.4, Ν.4276 / 2014 / ΦΕΚ155 Α
Θα υπολογίσετε 6 τμ ανά αυτοκίνητο.
Ο χώρος δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται κοντά στο σημείο που θα είναι η έδρα της Εταρείας.  Μπορεί να είναι οπουδήποτε στην περιφέρεια ή στο νησί που θα δραστηριοποιηθείτε.

Για να πάρετε τη Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων θα πρέπει να συμπληρώσετε και να καταθέσετε την “ΑΙΤΗΣΗ για ενοικίαση χωρίς οδηγό”  στην ΠΥΤ (Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού) της περιοχής σας.
Λίστα με τις ΠΥΤ θα βρείτε εδώ.
Θα την συνοδεύουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση Έναρξης Επαγγέλματος ή Καταστατικό Εταιρείας (ανάλογα με τη νομική μορφή της Εταιρείας)
  • Φωτοτυπίες των Αδειών Κυκλοφορίας των αυτοκινήτων
  • Φωτοτυπίες των Πιστοποιητικών Ταξινόμησης των αυτοκινήτων
  • Φωτοτυπία του Μισθωτηρίου Συμβολαίου ή των Τίτλων Ιδιοκτησίας ή Συμφωνητικού Παραχώρηση για την έδρα της Εταιρείας
  • Φωτοτυπία του Μισθωτηρίου Συμβολαίου ή των Τίτλων Ιδιοκτησίας ή Συμφωνητικού Παραχώρηση για το parking, εφόσον απαιτείται
  • Παράβολο 300 € (ηλεκτρονικός κωδικός 5714)  + χαρτόσημο (ηλεκτρονικός κωδικός 202 εμφανίζεται αυτόματα Φορέας Δημοσίου «Οριζόντια Παράβολα», κατηγορία «Λοιπά τέλη χαρτοσήμου» Τύπος Παραβόλου και στο πεδίο συμπληρώνεται από τον επιχειρηματία το ποσό που αντιστοιχεί στο 2,4% του παραβόλου  ΕΞΕ 14933 28/7/2023).

Απαιτούνται επίσης Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου και Πιστοποιητικό περί μη Πτωχεύσεως που όμως τα αναζητά υπηρεσιακά η ΠΥΤ

Αναλυτική λίστα των δικαιολογητικών και της σχετικής νομοθεσίας θα βρείτε εδώ.

Σύμφωνα με τον νόμο 4093/2012, η υπηρεσία Ενοικίασης Αυτοκινήτου ΜΕ Οδηγό μπορεί να παρέχεται από τις ήδη λειτουργούσες Εταιρείες Ενοικίασης ΧΩΡΙΣ Οδηγό.
Συνεπώς, αν σας ενδιαφέρει η υπηρεσία αυτή, θα πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία για λήψη της Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Εταιρείας Ενοικίασης Αυτοκινήτων ΧΩΡΙΣ Οδηγό, και στη συνέχεια να συμπληρώσετε και να καταθέσετε την “ΑΙΤΗΣΗ για ενοικίαση ΜΕ ΟΔΗΓΟ” στην ΠΥΤ (Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού) ώστε να λάβετε και τη Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Εταιρείας Ενοικίασης Αυτοκινήτων ΜΕ Οδηγό.

Την Αίτηση θα συνοδεύουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπίες των Αδειών Κυκλοφορίας των αυτοκινήτων
  • Φωτοτυπίες των Πιστοποιητικών Ταξινόμησης των αυτοκινήτων
  • Παράβολο 100€ (ηλεκτρονικός κωδικός: 0469) + χαρτόσημο (ηλεκτρονικός κωδικός 202 εμφανίζεται αυτόματα Φορέας Δημοσίου «Οριζόντια Παράβολα», κατηγορία «Λοιπά τέλη χαρτοσήμου» Τύπος Παραβόλου και στο πεδίο συμπληρώνεται από τον επιχειρηματία το ποσό που αντιστοιχεί στο 2,4% του παραβόλου, ΕΞΕ 14933 28/7/2023)

Αρκεί ένα αυτοκίνητο που πρέπει να είναι κατηγορίας EURO5 ή μεταγενέστερης και ηλικίας μέχρι 10 ετών για κλειστού τύπου εφόσον η ημερομηνία της 1ης άδειας κυκλοφορίας δεν διαφέρει πάνω από 1 έτος από την ημερομηνία κατασκευής, ή 12 ετών αν είναι ανοικτού τύπου.

Αναλυτική λίστα των δικαιολογητικών και της σχετικής νομοθεσίας θα βρείτε  εδώ.

Οι Εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων ΧΩΡΙΣ Οδηγό μπορούν να ενοικιάζουν και Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) μικτού βάρους μέχρι 3.5 τόνους.
Προηγείται η διαδικασία που προβλέπεται για τις Εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων ΧΩΡΙΣ Οδηγό και στη συνέχεια εντάσσονται στον στόλο τα Φορτηγά.

Τα όρια ηλικίας είναι τα ίδια με τα Επιβατηγά Ι.Χ., δηλαδή 14 χρόνια.

Οι Εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων μπορούν να ενοικιάζουν και αυτοκίνητα αντίκες, με ή χωρίς Οδηγό. Άρθρο 49,παρ.9, Ν.4276 / 2014 / ΦΕΚ155 Α

Για να το κάνουν αυτό, τα αυτοκίνητα πρέπει να πληρούν όλες τις  παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Να είναι τουλάχιστον 30 ετών,
β. Να έχουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας από διεθνή αναγνωρισμένο οργανισμό (Δ.Ο.Α.- F.I.A. ή Δ.Ο.Π.Α.-F.I.V.A.),
γ. Να μη βρίσκονται σε προσωρινή ακινησία,
δ. Να είναι ιδιοκτησίας της Επιχείρησης Ενοικίασης Αυτοκινήτων,
ε. Να έχουν συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας

Μετά την υποβολή της Αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η ΠΥΤ ελέγχει αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη λειτουργία της Εταιρείας σας και μέσα σε 15 ημέρες
(α) αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται, απορρίπτει την Αίτησή σας και σας ενημερώνει γραπτώς τους λόγους για αυτή την απόφαση ή
(β) αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, χορηγεί τη σχετική Βεβαίωση *

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, αν σε 15 ημέρες δεν ενημερωθείτε εγγράφως για την απόρριψη της Αίτησής σας, τότε πρέπει να αναζητήσετε από την ΠΥΤ τη σχετική Βεβαίωση και μπορείτε να ξεκινήσετε τη λειτουργία της Επιχείρησης. Άρθρο 1, ΚΥΑ 17393 / 2012 / ΦΕΚ3292 Β

*Στην Βεβαίωση αναγράφεται ο αριθμός με τον οποίο καταχωρήθηκε η Επιχείρησή σας στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.). Βάση του Άρθρου 165, παρ.3, Ν. 4070 / 2012 / ΦΕΚ 82 Α θα πρέπει να  αναγράφεται σε όλες τις διαφημιστικές καταχωρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς, τον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο, ιστοσελίδες ή ιστολόγια του διαδικτύου και φυσικά στα έντυπα και στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης, σε ευδιάκριτο σημείο.

Θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ίδρυση Υποκαταστήματος στην πόλη ή στις πόλεις που σας ενδιαφέρουν. Άρθρο 3, ΚΥΑ 17393 / 2012 / ΦΕΚ3292 Β
Απαιτείται και εδώ Αίτηση στην ΠΥΤ της περιοχής και τα δικαιολογητικά για τον χώρο που θα στεγαστεί η Επιχείρηση, για το parking (εφόσον απαιτείται) και παράβολο 300 € + χαρτόσημο

77                              Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

77.1                           Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων

77.11                         Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.11.1                      Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.11.10                    Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.11.10.01               Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό

77.11.10.02               Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών, χωρίς οδηγό

77.12                         Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών

77.12.1                      Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών

77.12.11                    Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, χωρίς οδηγό

49.32.12                    Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό