• 210 6264281 - 210 6264032
 • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά

Πως μπορώ να ιδρύσω Εταιρεία Ενοικίασης Αυτοκινήτων;

Οι Εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων αδειοδοτούνται και ελέγχονται από το Υπουργείο Τουρισμού.
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει Αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώστε να λάβει Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων.
Δείτε παρακάτω ποιές είναι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία ανάλογα με τον τομέα που θέλετε να δραστηριοποιηθείτε, δηλ. Ενοικίαση Αυτοκινήτων ΧΩΡΙΣ Οδηγό, Ενοικίαση Αυτοκινήτων ΜΕ Οδηγό, Ενοικίαση Ελαφρών Φορτηγών.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Για  Εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων Χωρίς Οδηγό, αρκεί ένα μόνο αυτοκίνητο, οποιουδήποτε κυβισμού.
Αν όμως σας ενδιαφέρει να ιδρύσετε Εταιρεία Ενοικίασης Με Οδηγό, θα χρειαστείτε τουλάχιστον ακόμη ένα που θα πρέπει να είναι κατηγορίας EURO5 ή μεταγενέστερης.

ΗΛΙΚΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Αν πρόκειται για Ενοικίαση Χωρίς Οδηγό, τα αυτοκίνητα πρέπει να έχουν μέγιστη ηλικία τα 12 χρόνια.
Αν πρόκετια για Ενοικίαση Με Οδηγό, η μέγιστη ηλικία είναι 7 χρόνια, ή 9 χρόνια αν είναι ανοικτού τύπου.

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ Ή ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ;
Μπορεί να είναι ότιδήποτε, αρκεί να εμπίπτει στα παραπάνω όρια ηλικίας.

ΕΔΡΑ – ΓΡΑΦΕΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Δεν υπάρχει όριο ως προς το ελάχιστο εμβαδόν του χώρου που θα χρησιμοποιηθεί ως γραφείο.
Επίσης, επιτρέπεται η συστέγαση με κάθε είδους άλλη Επιχείρηση.

PARKING
Αν ο στόλος των αυτοκινήτων είναι μεγαλύτερος από 10 αυτοκίνητα, απαιτείται και χώρος parking για το 1/2 του στόλου.
Θα υπολογίσετε 6 τμ ανά αυτοκίνητο.
Ο χώρος δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται κοντά στο σημείο που θα είναι η έδρα της Εταρείας.  Μπορεί να είναι οπουδήποτε στην περιφέρεια ή στο νησί που θα δραστηριοποιηθείτε.

Για να πάρετε τη Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων θα πρέπει να καταθέσετε Αίτηση στον ΕΟΤ της περιοχής σας.
Θα την συνοδεύουν τα εξής δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση Έναρξης Επαγγέλματος ή Καταστατικό Εταιρείας (ανάλογα με τη νομική μορφή της Εταιρείας)
 • Φωτοτυπίες των Αδειών Κυκλοφορίας των αυτοκινήτων
 • Φωτοτυπίες των Πιστοποιητικών Ταξινόμησης των αυτοκινήτων
 • Φωτοτυπία του Μισθωτηρίου Συμβολαίου ή των Τίτλων Ιδιοκτησίας ή Συμφωνητικού Παραχώρηση για την έδρα της Εταιρείας
 • Φωτοτυπία του Μισθωτηρίου Συμβολαίου ή των Τίτλων Ιδιοκτησίας ή Συμφωνητικού Παραχώρηση για το parking, εφόσον απαιτείται
 • Παράβολο 300 € + χαρτόσημο που εκδίδεται ηλεκτρονικά στον κωδικό 5714

Απαιτούνται επίσης Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου και Πιστοποιητικό περί μη Πτωχεύσεως που όμως τα αναζητά υπηρεσιακά ο ΕΟΤ

Σύμφωνα με τον νόμο 4093/2012, η υπηρεσία Ενοικίασης Αυτοκινήτου ΜΕ Οδηγό μπορεί να παρέχεται από τις ήδη λειτουργούσες Εταιρείες Ενοικίασης ΧΩΡΙΣ Οδηγό.
Συνεπώς, αν σας ενδιαφέρει η υπηρεσία αυτή, θα πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία για λήψη της Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Εταιρείας Ενοικίασης Αυτοκινήτων ΧΩΡΙΣ Οδηγό, και στη συνέχεια να υποβάλλετε νέα Αίτηση στον ΕΟΤ ότι θα νοικιάζετε και αυτοκίνητα ΜΕ Οδηγό.

Θα καταθέσετε:

 • Αίτηση
 • Φωτοτυπίες των Αδειών Κυκλοφορίας των αυτοκινήτων
 • Φωτοτυπίες των Πιστοποιητικών Ταξινόμησης των αυτοκινήτων
 • Παράβολο 100 € + χαρτόσημο 2.4%

Αρκεί ένα αυτοκίνητο που πρέπει να είναι κατηγορίας EURO5 ή μεταγενέστερης και ηλικίας μέχρι 7 ετών (ή 9 αν είναι ανοικτού τύπου)

Οι Εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων ΧΩΡΙΣ Οδηγό μπορούν να ενοικιάζουν και Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) μικτού βάρους μέχρι 3.5 τόνους.
Προηγείται η διαδικασία που προβλέπεται για τις Εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων ΧΩΡΙΣ Οδηγό και στη συνέχεια εντάσσονται στον στόλο τα Φορτηγά.

Τα όρια ηλικίας είναι τα ίδια με τα Επιβατηγά Ι.Χ., δηλαδή 12 χρόνια.

Οι Εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων μπορούν να ενοικιάζουν και αυτοκίνητα αντίκες, με ή χωρίς Οδηγό.

Για να το κάνουν αυτό, τα αυτοκίνητα πρέπει να πληρούν όλες τις  παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Να είναι τουλάχιστον 30 ετών,
β. Να έχουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας από διεθνή αναγνωρισμένο οργανισμό,
γ. Να μη βρίσκονται σε προσωρινή ακινησία,
δ. Να είναι ιδιοκτησίας της Επιχείρησης Ενοικίασης Αυτοκινήτων,
ε. Να έχουν συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας

Μετά την υποβολή της Αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ο ΕΟΤ ελέγχει αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη λειτουργία της Εταιρείας σας και μέσα σε 15 ημέρες
(α) αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται, απορρίπτει την Αίτησή σας και σας ενημερώνει γραπτώς τους λόγους για αυτή την απόφαση ή
(β) αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, χορηγεί τη σχετική Βεβαίωση

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, αν σε 15 ημέρες δεν ενημερωθείτε εγγράφως για την απόρριψη της Αίτησής σας, τότε πρέπει να αναζητήσετε από τον ΕΟΤ τη σχετική Βεβαίωση και μπορείτε να ξεκινήσετε τη λειτουργία της Επιχείρησης.

Θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ίδρυση Υποκαταστήματος στην πόλη ή στις πόλεις που σας ενδιαφέρουν.
Απαιτείται και εδώ Αίτηση στον ΕΟΤ της περιοχής και τα δικαιολογητικά για τον χώρο που θα στεγαστεί η Επιχείρηση, για το parking (εφόσον απαιτείται) και παράβολο 300 € + χαρτόσημο