• 211 1066020 - 210 6264032
  • Λεωφ. Λαυρίου 21, Γλυκά Νερά
19 Απρ 2021

COVID | Εθνικότητες και προϋποθέσεις για είσοδο στην Ελλάδα 19/4/2021-26/4/2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24520 και με τίτλο «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού…