• 211 1066020 - 210 6264032
  • Λεωφ. Λαυρίου 21, Γλυκά Νερά
11 Ιούν 2021

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 14.06.2021 έως 21.06.2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.»…

11 Ιούν 2021

Όριο Ηλικίας ΕΙΧ ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων χωρίς οδηγό | Επεκτείνεται μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με αριθμό Αριθμ. 8946 και θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16597/29.12.2010 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό (Β΄ 2156)» βάση της οποίας το ηλικιακό όριο των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων χωρίς οδηγό διαμορφώνεται ως εξής:…

06 Ιούν 2021

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 07.06.2021 έως 14.06.2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00»…

05 Ιούν 2021

COVID | Τηλεργασία – Προσέλευση και Αποχώρηση από την Εργασία

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. 34972 και με τίτλο « Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού…

04 Ιούν 2021

COVID | Self Test – Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας για την περίοδο 7-30 Ιουνίου 2021 & ΚΥΑ

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώθηκε ότι διευρύνεται η διάθεση των self tests σε όλους τους εργαζομένους της χώρας : Ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 7/6/2021 και καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας από 7/6/2021 έως 13/6/2021, οι εργαζόμενοι/ες του ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να…

01 Ιούν 2021

COVID | Ενοίκια Επιχειρήσεων και Αναστολές Εργαζομένων για τον Ιούνιο 2021

Για τον Ιούνιο βάση των παρακάτω ανακοινώσεων θα ισχύσουν τα ακόλουθα μέτρα που αφορούν τον κλάδο μας: Βάση του σημερινού δελτίου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών συνεχίζεται πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών,…

30 Μαΐ 2021

COVID | Επιδότηση Παγίων Δαπανών για πληττόμενες οικονομικά επιχειρήσεις το διάστημα Απρίλιο έως Δεκέμβριο 2020

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. ΓΔΟΥ 504 και με τίτλο «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020.» βάση της οποίας ο…

30 Μαΐ 2021

COVID | Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών, απαιτητών έως 31.05.2021

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. 33332 και με τίτλο «Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19.» βάση της οποίας ο ΚΑΔ του κλάδου μας αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ της σελ.25529  μεταξύ αυτών…

30 Μαΐ 2021

COVID | Περιορισμοί Κυκλοφορίας | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 31.05.2021 έως 07.06.2021| Αλλαγή στο ποσοστό τηλεργασίας στο 20%

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00»…

27 Μαΐ 2021

COVID | Αναστολή προθεσμιών αξιογράφων Μαϊου 2021

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με Αριθμ. Α.1115 και θέμα «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 270 του ν. 4798/ 2021 «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 68).» βάση της οποίας από την 1η.5.2021…

26 Μαΐ 2021

COVID | Self Test – Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώθηκε ότι διευρύνεται η διάθεση των self tests σε όλους τους εργαζομένους της χώρας : Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενημερώνει ότι από την Δευτέρα 24/05/2021 έως το Σάββατο 29/05/2021 όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης…

26 Μαΐ 2021

COVID | Απαλλαγή Ενοικίων Μαϊου 2021 – Η απόφαση με τους ΚΑΔ

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με Αριθμ. Α. 1114 και με τίτλο «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάιο 2021. » βάση της οποίας οι…

22 Μαΐ 2021

COVID | ΕΙΧ με Οδηγό | Παράταση ισχύος μειωμένου ΦΠΑ έως 30 Σεπτεμβρίου 2021

Δημοσιεύτηκε ο NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4787  με τίτλο «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου – Σύστασης Δικαιματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις.» του οποίου το παρακάτω άρθρο αφορά τον κλάδο μας: Άρθρο 11 | Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για συγκεκριμένα…

22 Μαΐ 2021

COVID | Περιορισμοί Κυκλοφορίας | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 24.05.2021 έως 31.05.2021 | Αύξηση στην πληρότητα των οχημάτων

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00»…

21 Μαΐ 2021

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | Οδηγίες της ΑΑΔΕ σχετικά με την αναλογική καταβολή των τελών κυκλοφορίας κατά την άρση ακινησίας έτους 2021

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με Αριθμ.Πρωτ. Ε 2105 / 18.05.2021 με Θέμα: “Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4797/2021 (Α΄66) σχετικά με την αναλογική καταβολή των τελών κυκλοφορίας κατά την άρση ακινησίας έτους 2021 και παροχή οδηγιών. ”  η οποία παρέχει οδηγίες και διευκρινήσεις του άρθρου 47 του…

21 Μαΐ 2021

Νόμος 4799 | Απαλλαγή ενοικίων επαγγελματικής στέγης, μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος και φορολογικού συντελεστή

Δημοσιεύτηκε  ο νόμος 4799 με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και…