• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64

Για Επιχειρήσεις

Η έναρξη στην Εφορία είναι το πρώτο βήμα αλλά δεν αρκεί. Για να μπορέσετε να λειτουργήσετε απαιτείται Βεβαίωση από την ΠΥΤ (Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού) ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα μόνο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, για κάθε αυτοκίνητο που προστίθεται στον στόλο, θα πρέπει να ενημερώνετε την ΠΥΤ (Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού).

Στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ) ανάλογα με την περιοχή που θα δραστηριοποιηθείτε.
Λίστα με τις ΠΥΤ θα βρείτε εδώ

Τα E.I.X. αυτοκίνητα που προορίζονται  για ενοικίαση χωρίς οδηγό πρέπει να αποσύρονται από τον στόλο όταν συμπληρώσουν 14 χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.
Το ίδιο ισχύει και για τα Φ.Ι.Χ.

Τα αυτοκίνητα που προορίζονται για ενοικίαση με Οδηγό, αποσύρονται στα 10 χρόνια (εφόσον η ημερομηνία της 1ης άδειας κυκλοφορίας δεν διαφέρει πάνω από 1 έτος από την ημερομηνία κατασκευής) ή, αν είναι ανοικτού τύπου από κατασκευής, στα 12 χρόνια.

Ο Οδηγός πρέπει:

  • Να είναι κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος για τουλάχιστον 24 μήνες,
  • Να έχει Λευκό Ποινικό Μητρώο,
  • Να είναι Απόφοιτος Λυκείου,
  • Να γνωρίζει τουλάχιστον 1 ξένη γλώσσα σε επίπεδο lower,
  • Να έχει Ασφαλιστική Ενημερότητα από οποιοδήποτε φορέα,
  • Να έχει Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας

Η ελάχιστη διάρκεια είναι 3 ώρες.

Στα νησιά όμως (εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια) και για τους μήνες από Απρίλιο μέχρι και Οκτώβριο, μπορεί να είναι 30’

Μπορείτε εφόσον ο πελάτης έχει κάνει κράτηση.  Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να περιμένετε τον πελάτη κρατώντας πινακίδα με το όνομά του και όχι με το όνομα της εταιρίας σας καθώς αυτό είναι άγρα πελατών και επισύρει πρόστιμα

Αν ο στόλος σας είναι μεγαλύτερος από 10 αυτοκίνητα υποχρεούστε να έχετε parking για τα μισά αυτοκίνητα, 6 τετραγωνικά μέτρα ανά αυτοκίνητο.  Ο χώρος μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στην περιφέρεια ή το νησί, δεν χρειάζεται να είναι δίπλα στο γραφείο σας.

Αυτοκίνητα που ενοικιάζονται μακροχρόνια, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του χώρου parking, με την προϋπόθεση ότι η αντίστοιχη σύμβαση έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Tα Ενοικιαζόμενα Αυτοκίνητα πρέπει κάθε χρόνο να περνούν και από Μηχανολογικό Έλεγχο.

Θα πρέπει πρώτα να έχετε Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων για Ενοικίαση ΕΙΧ Χωρίς Οδηγό και μετά να πάρετε την Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων για Ενοικίαση ΕΙΧ Με Οδηγό. Επομένως θα πρέπει να έχετε ένα τουλάχιστον όχημα βάση των προϋποθέσεων που αναγράφονται στην διαδικασία ενοικίασης αυτοκινήτων Χωρίς Οδηγό και ένα επιπλέον όχημα βάση των προϋποθέσεων που αναγράφονται στην διαδικασία ενοικίασης αυτοκινήτων Με Οδηγό. Μπορούν να κατατεθούν ταυτόχρονα οι αιτήσεις στην ΠΥΤ (Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού) και για τις δύο δραστηριότητες εάν δεν έχετε ήδη την Βεβαίωση για εταιρεία ενοικίασης χωρίς οδηγό.

Θα πρέπει πρώτα να έχετε Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων για Ενοικίαση ΕΙΧ Χωρίς Οδηγό. Επομένως θα πρέπει να έχετε ένα τουλάχιστον ΕΙΧ (επιβατηγό ιδιωτικής χρήσης) όχημα βάση των προϋποθέσεων που αναγράφονται στην διαδικασία ενοικίασης αυτοκινήτων Χωρίς Οδηγό. Πρώτα θα πάρετε την Βεβαίωση από την ΠΥΤ (Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού) για την δραστηριότητα ενοικίασης χωρίς οδηγό, για να μπορέσετε να βγάλετε την άδεια κυκλοφορίας του φορτηγού ως “ΦΙΧ”. Κατόπιν θα το δηλώσετε στην ΠΥΤ καταθέτοντάς τους αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας και του πιστοποιητικού ταξινόμησης.

Για Καταναλωτές

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα αυτοκίνητα είναι υποχρεωμένα να έχουν Ασφάλιση για Υλικές Ζημιές και Σωματικές Βλάβες Τρίτων για τα ελάχιστα ποσά που ορίζει ο νόμος.

Γιατί έτσι μειώνεται η έκταση της οικονομικής ευθύνης του ενοικιαστή σε περίπτωση ατυχήματος ή κλοπής. Η απαιτούμενη από τον νόμο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη έχει περιορισμένο πεδίο και δεν καλύπτει ζημιές ή κλοπή στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο.

Απαλλαγή από Ίδιες Ζημιές (CDW) – Με αυτή την κάλυψη ο ενοικιαστής μπορεί  να μειώσει την οικονομική του ευθύνη σε περίπτωση ζημιάς στο αυτοκίνητο μόνο στο ποσό της απαλλαγής, όπως έχει καθορισθεί στην αρχή της μίσθωσης.

Πλήρης απαλλαγή Ιδίων Ζημιών (SCDW) – Επιλέγοντας αυτή την κάλυψη, μειώνεται ακόμη περισσότερο η οικονομική ευθύνη του ενοικίαστη.

Απαλλαγή Κλοπής (TP) – Ο ενοικιαστής έχει τη δυνατότητα να μειώσει την οικονομική του ευθύνη σε περίπτωση κλοπής.

Προσωπική Κάλυψη (ΡΑΙ) – Κάλυψη που εξασφαλίζει, μέχρι ένα ποσό, τον οδηγό και τους επιβάτες για θάνατο και/ή σωματικές βλάβες που θα συμβούν κατά την διάρκεια της ενοικίασης.

Ναι, αλλά σε αυτήν την περίπτωση θα είστε περισσότερο εκτεθειμένος σε περίπτωση ζημιάς. Έτσι, για παράδειγμα, αν αρνηθείτε την κάλυψη Ιδίων Ζημιών (CDW), θα είστε υπεύθυνος για την αποκατάσταση των υλικών ζημιών αλλά και για τα έξοδα μεταφοράς του αυτοκινήτου στο συνεργείο, τις αποθετικές ζημιές κ.λπ.

Όχι, υπάρχουν κάποιες ζημιές που δεν καλύπτονται. Ενδεικτικά, δεν καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, στα ελαστικά και στους τροχούς, ζημιές που οφείλονται σε κακή χρήση του αυτοκινήτου (π.χ. οδήγηση σε ακατάλληλο δρόμο, ρυμούλκηση άλλου οχήματος, συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας) κ.α.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ενοικιαστής του αυτοκινήτου είναι υπεύθυνος μέχρι την στιγμή που το γραφείο θα ανοίξει και ο υπάλληλος παραλάβει τα κλειδιά και ελέγξει το αυτοκίνητο.

To ποσό της τελικής χρέωσης περιλαμβάνει και χρεώσεις που δεν μπορούν να υπολογισθούν στην αρχή της ενοικίασης, όπως επιπλέον χιλιόμετρα, επιπλέον ημέρες ενοικίασης, ζημιές, πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις κλπ

Το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι το έγγραφο με το οποίο η Εταιρεία Ενοικίασης εξουσιοδοτεί τον πελάτη να κάνει χρήση του αυτοκινήτου σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται σε αυτό.. Λεπτομέρειες, όπως ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, η μάρκα και ο τύπος του δεν είναι γνωστά τη στιγμή της κράτησης. Επίσης, μπορεί ο πελάτης να αποφασίσει να πάρει επιπλέον καλύψεις ή υπηρεσίες τη στιγμή της παραλαβής του αυτοκινήτου.

Αυτό γίνεται για πρακτικούς λόγους. Για να μπορούσε να γίνει διαφορετικά θα έπρεπε ένας εκπρόσωπος της Εταιρείας να συνοδεύει κάθε πελάτη στο αυτοκίνητο που πρόκειται να παραλάβει και μετά να επιστρέψουν και οι δύο στο γραφείο για τη συμπλήρωση και υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου. Αυτό στερεί από την Εταιρεία Ενοικίασης τη δυνατότητα να παρέχει γρήγορη εξυπηρέτηση στους πελάτες της. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία παρέχει στον πελάτη έγγραφο όπου υπάρχει σχεδιάγραμμα του αυτοκινήτου και όπου σημείνονται οι προϋπάρχουσες ζημιές. Έτσι, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα, και πρέπει, να ελέγξει το αυτοκίνητο και σε περίπτωση που διαπιστώσει ασυμφωνία να ενημερώσει το γραφείο πριν παραλάβει το όχημα. Η Εταιρεία, σε τέτοια περίπτωση, είναι υποχρεωμένη να τροποποιήσει την αναφορά της κατάστασης αυτοκινήτου σύμφωνα με τα νέα στοιχεία.

Απαιτείται η έγκριση της Εταιρείας Ενοικίασης Αυτοκινήτων και η έκδοση της Πράσινης Κάρτας. Σε περίπτωση που σχεδιάζετε να παραμείνετε στην χώρα προορισμού (Οne Way Rental), θα επιβαρυνθείτε με το κόστος επαναπατρισμού του αυτοκινήτου.

Οι περισσότερες Εταιρείες δίνουν τη δυνατότητα ακύρωσης κράτησης χωρίς επιβάρυνση, αρκεί αυτό να γίνει ικανοποιητικό διάστημα πριν την καθορισμένη ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου. Σε περιπτώσεις προπληρωμένων κρατήσεων, ισχύουν ειδικοί όροι και μπορεί να χρεωθεί ένα ποσό για την ακύρωση.  Οι Εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τον πελάτη τη στιγμή της κράτησης σχετικά με την πολιτική ακυρώσεων που εφαρμόζουν.

Αν ο πελάτης θέλει να αλλάξει κάποιους όρους κατά την διάρκεια της μίσθωσης (π.χ. ημερομηνία ή τόπο επιστροφής, προσθήκη οδηγού κλπ) θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία και να πάρει την έγκρισή της. Κάθε αλλαγή, όπως είναι φυσικό, θα επηρεάσει ανάλογα το ποσό της τελικής χρέωσης.

Είναι ο πιο απλός τρόπος να εξασφαλίσουν την είσπραξη πιθανόν επιπλέον χρεώσεων που πιθανόν να προκύψουν κατά την διάρκεια ή στο τέλος της μίσθωσης.  Τέτοιες χρεώσεις μπορεί να είναι χρονική παράταση της ενοικίασης, προσθήκη επιπλέον οδηγού, αναπλήρωση καυσίμου, πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις, ζημιές, επιπλέον χιλιόμετρο κ.λπ.

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα πληρώστε το μίσθωμα με κάρτα ή με μετρητά. Ωστόσο, θα σας ζητηθεί πιστωτική ή χρεωστική κάρτα για να καλύψετε την εγγύηση.

Οι κρατήσεις γίνονται ανά κατηγορία αυτοκινήτου. Σε κάθε κατηγορία περιλαμβάνονται διάφορα μοντέλα που όμως έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά (π.χ. κυβισμός, καύσιμο, χώρος αποσκευών κ.λπ.). Η Εταιρεία Ενοικίασης είναι υποχρεωμένη να σας δώσει οποιοδήποτε αυτοκίνητο που ανήκει στην κατηγορία που κάνατε κράτηση και όχι συγκεκριμένο μοντέλο.

Μόνο αν έχει δηλωθεί σαν επιπλέον οδηγός και τα στοιχεία του έχουν καταγραφεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο. Αλλιώς, οι ασφαλιστικές καλύψεις δεν ισχύουν.

Αν η Εταιρεία Ενοικίασης Αυτοκινήτων ανεφοδιάζει τα αυτοκίνητά της σε κάποιο πρατήριο βενζίνης, απασχολεί για αυτό κάποιον υπάλληλο (μεταφορά προς και από το πρατήριο) και αυτό έχει το ανάλογο κόστος.
Αν έχει δικό της πρατήριο, η τιμή είναι υψηλότερη γιατί τα έξοδα εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας αποσβένονται σε πολύ μικρότερο αριθμό λίτρων. Επιπλέον, διατηρεί προσωπικό για την διαχείριση της εγκατάστασης αυτής.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ