• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64

Με την εγγραφή σας στον ΣΤΕΕΑΕ θα έρθετε σε επαφή με άλλους επιχειρηματίες που έχουν τους ίδιους προβληματισμούς και αγωνίες με εσάς, θα έχετε άμεση ενημέρωση για τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα τόσο στην εγχώρια όσο και στην διεθνή αγορά και άμεσες απαντήσεις σε απορίες σας.

Κυρίως όμως, η εγγραφή σας και η ενεργή συμμετοχή σας δίνει δύναμη στον Σύνδεσμο που σας εκπροσωπεί ώστε να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τον Κλάδο.

ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΩΝ

Το ποσό της Ετήσιας Συνδρομής και το δικαίωμα ψήφων στη Γενική Συνέλευση καθορίζονται αντίστοιχα από τα άρθρα 25 και 4 του Καταστατικού του ΣΤΕΕΑΕ ως εξής:

ΣΤΟΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΩΝ

ΕΩΣ 100

100 €

1 ψήφος

101 – 200

  180 €

201 – 1.000

  450 €

1.001 – 5.000

1.700 €

2 ψήφοι

5.001 – 10.000

  3.600 €

3 ψήφοι

  10.001 +

 6.000 €

4 ψήφοι

Συνδεδεμένα Μέλη

300 €

Χωρίς δικαίωμα ψήφου


Εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής : 5,00 €

Οι πληρωμές των εγγραφών και των ετήσιων συνδρομών μπορούν να γίνουν:

με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, λογαριασμός όψεως 147 48 00 8423 ή με ΙΒΑΝ GR 660 110 1470 0000 147 4800 8423

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

    *Τα πεδία με αστερίσκο είναι απαραίτητα