• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64

Πίνακας Συνδρομών

ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΩΝ

Το ποσό της Ετήσιας Συνδρομής και το δικαίωμα ψήφων στη Γενική Συνέλευση καθορίζονται αντίστοιχα από τα άρθρα 25 και 4 του Καταστατικού του ΣΤΕΕΑΕ ως εξής:

ΣΤΟΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΩΝ

ΕΩΣ 100

100 €

1 ψήφος

101 – 200

  180 €

201 – 1.000

  450 €

1.001 – 5.000

1.700 €

2 ψήφοι

5.001 – 10.000

  3.600 €

3 ψήφοι

  10.001 +

 6.000 €

4 ψήφοι

Συνδεδεμένα Μέλη

300 €

Χωρίς δικαίωμα ψήφου


Εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής : 5,00 €

Οι πληρωμές των εγγραφών και των ετήσιων συνδρομών μπορούν να γίνουν:

  • με επιταγή σε διαταγή ΣΤΕΕΑΕ
  • με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, λογαριασμός όψεως 147 48 00 8423 ΙΒΑΝ GR 660 110 1470 0000 147 4800 8423