• 210 6264281 - 210 6264032
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά

Πίνακας Συνδρομών

ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΩΝ

Το ποσό της Ετήσιας Συνδρομής και το δικαίωμα ψήφων στη Γενική Συνέλευση καθορίζονται αντίστοιχα από τα άρθρα 25 και 4 του Καταστατικού του ΣΤΕΕΑΕ ως εξής:

ΣΤΟΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΩΝ

ΕΩΣ 100

100 €

1 ψήφος

101 – 200

  180 €

201 – 1.000

  450 €

1.001 – 5.000

1.700 €

2 ψήφοι

5.001 – 10.000

  3.600 €

3 ψήφοι

  10.001 +

 6.000 €

4 ψήφοι

Συνδεδεμένα Μέλη

300 €

Χωρίς δικαίωμα ψήφου


Εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής : 5,00 €

Οι πληρωμές των εγγραφών και των ετήσιων συνδρομών μπορούν να γίνουν:

  • με επιταγή σε διαταγή ΣΤΕΕΑΕ
  • με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, λογαριασμός όψεως 147 48 00 8423 ΙΒΑΝ GR 660 110 1470 0000 147 4800 8423