• 211 1066020 - 698 3227440
  • Λεωφ. Λαυρίου 21, Γλυκά Νερά

Πίνακας Συνδρομών

ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΩΝ

Το ποσό της Ετήσιας Συνδρομής και το δικαίωμα ψήφων στη Γενική Συνέλευση καθορίζονται αντίστοιχα από τα άρθρα 25 και 4 του Καταστατικού του ΣΤΕΕΑΕ ως εξής:

ΣΤΟΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΩΝ

ΕΩΣ 100

100 €

1 ψήφος

101 – 200

  180 €

201 – 1.000

  450 €

1.001 – 5.000

1.700 €

2 ψήφοι

5.001 – 10.000

  3.600 €

3 ψήφοι

  10.001 +

 6.000 €

4 ψήφοι

Συνδεδεμένα Μέλη

300 €

Χωρίς δικαίωμα ψήφου


Εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής : 5,00 €

Οι πληρωμές των εγγραφών και των ετήσιων συνδρομών μπορούν να γίνουν:

  • με επιταγή σε διαταγή ΣΤΕΕΑΕ
  • με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, λογαριασμός όψεως 147 48 00 8423 ΙΒΑΝ GR 660 110 1470 0000 147 4800 8423