• 211 1066020 - 210 6264032
  • Λεωφ. Λαυρίου 21, Γλυκά Νερά
16 Ιούλ 2021

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 16.07.2021 έως 26.07.2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με . Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.»…

14 Ιούλ 2021

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 15.07.2021 έως 16.07.2021 | Παρατείνονται τα ήδη ισχύοντα μέτρα

Δημοσιεύτηκε η KYA με Δ1α/Γ.Π.οικ.44391/2021 και με τίτλο «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.43319/09.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και…

11 Ιούλ 2021

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 12.07.2021 έως 15.07.2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με Δ1α/Γ.Π.οικ. 43319 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00.» Πληρότητα…

07 Ιούλ 2021

COVID | Αναστολές Συμβάσεων Εργασίας – Ιούνιος 2021

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. 47100 και θέμα «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούνιο 2021.» Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΛΙΣΤΑ ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ (1/6/2021-31/06/2021) αναγράφονται κι εκείνοι του κλάδου μας. Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’…

03 Ιούλ 2021

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 05.07.2021 έως 12.07.2021 | Αύξηση της πληρότητας των επιβαινόντων στα οχήματα

Δημοσιεύτηκε η KYA με Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.» Πληρότητα…

02 Ιούλ 2021

COVID | Self Tests – Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας για την περίοδο 5 Ιουλίου έως και 1 Αυγούστου 2021

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση για τον ιδιωτικό τομέα : Ενημερώνουμε ότι οι εργαζόμενοι/ες του ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να προμηθεύονται από τα φαρμακεία, έως το Σάββατο 10.7.2021, τέσσερα (4) δωρεάν self test, ένα για την εβδομάδα από 5.7.2021 έως 11.7.2021,…

02 Ιούλ 2021

COVID | Τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού Ενίσχυσης “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” | Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2021

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. 45456 και με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β’ 2274)» στο ΦΕΚ Β’ 2875/1.7.2021.    

30 Ιούν 2021

COVID | Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσης Ιουνίου βεβαιωμένων οφειλών

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. Α. 1148 και με τίτλο «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε…

27 Ιούν 2021

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 28.06.2021 έως 05.07.2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.» Πληρότητα…

27 Ιούν 2021

COVID | Απαλλαγή Ενοικίου 100% για τον μήνα Ιούνιο 2021

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με Αριθμ. Α.1139 και με τίτλο «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2021.» βάση της οποίας οι ΚΑΔ του κλάδου μας αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α μεταξύ…

24 Ιούν 2021

COVID | Διαδικασία Καταβολής Συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων πληττόμενων δανειοληπτών

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. 74074 ΕΞ 2021 και με τίτλο «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).». Σε συνέχεια του άρθρου του ΣΤΕΕΑ  COVID |…

20 Ιούν 2021

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 19.06.2021 έως 28.06.2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. . Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα…

17 Ιούν 2021

COVID | Επιδότηση Παγίων Δαπανών για πληττόμενες οικονομικά επιχειρήσεις το διάστημα Απρίλιο έως Δεκέμβριο 2020 | Παράταση

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. ΓΔΟΥ 568 και με τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ504/28.05.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του…

11 Ιούν 2021

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 14.06.2021 έως 21.06.2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.»…

06 Ιούν 2021

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 07.06.2021 έως 14.06.2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00»…

05 Ιούν 2021

COVID | Τηλεργασία – Προσέλευση και Αποχώρηση από την Εργασία

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. 34972 και με τίτλο « Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού…

04 Ιούν 2021

COVID | Self Test – Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας για την περίοδο 7-30 Ιουνίου 2021 & ΚΥΑ

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώθηκε ότι διευρύνεται η διάθεση των self tests σε όλους τους εργαζομένους της χώρας : Ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 7/6/2021 και καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας από 7/6/2021 έως 13/6/2021, οι εργαζόμενοι/ες του ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να…

01 Ιούν 2021

COVID | Ενοίκια Επιχειρήσεων και Αναστολές Εργαζομένων για τον Ιούνιο 2021

Για τον Ιούνιο βάση των παρακάτω ανακοινώσεων θα ισχύσουν τα ακόλουθα μέτρα που αφορούν τον κλάδο μας: Βάση του σημερινού δελτίου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών συνεχίζεται πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών,…

30 Μαΐ 2021

COVID | Επιδότηση Παγίων Δαπανών για πληττόμενες οικονομικά επιχειρήσεις το διάστημα Απρίλιο έως Δεκέμβριο 2020

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. ΓΔΟΥ 504 και με τίτλο «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020.» βάση της οποίας ο…

30 Μαΐ 2021

COVID | Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών, απαιτητών έως 31.05.2021

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. 33332 και με τίτλο «Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19.» βάση της οποίας ο ΚΑΔ του κλάδου μας αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ της σελ.25529  μεταξύ αυτών…