• 210 6264281 - 210 6264032
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά

STYLE RENTALS

FLEMING AVE
190 09 RAFINA
Τel: +30 22940 23127