• 211 1066020 - 210 6264032
  • Λεωφ. Λαυρίου 21, Γλυκά Νερά

TOMASO RENT A CAR

36, MESSOGION AVE
115 27 ΑTHENS
Τel: +30 210 7474000
Fax: +30 210 7473000
Website: www.tomaso.gr