• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
12 Μάι 2016

Άρση Ακινησίας – Μειωμένα Τέλη Κυκλοφορίας

Δημοσιεύθηκε απόφαση που ορίζει ότι για την παραλαβή πινακίδων που έχουν κατατεθεί στην εφορία, θα καταβάλλονται Τέλη Κυκλοφορίας ως εξής:
  • Για άρση ακινησίας διάρκειας 1 μήνα, θα καταβάλλονται τα 2/12 των ετήσιων Τελών Κυκλοφορίας,
  • Για άρση ακινησίας διάρκειας 3 μηνών, θα καταβάλλονται τα 4/12 των ετήσιων Τελών Κυκλοφορίας,
  • Για το υπόλοιπο διάστημα του χρόνου, θα καταβάλλονται τα Τέλη Κυκλοφορίας που αντιστοιχούν μέχρι το τέλος του χρόνου και επιπλέον 2/12.
Επισημαίνουμε ότι άρση ακινησίας μπορεί να γίνει μόνο μια φορά μέσα στο 2016.
Η διάταξη που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 85 Α/2016 (άρθρο 117),