• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
26 Μαρ 2022

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας από 26.03.2022 έως 04.04.2022

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17567 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 04 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00.» Πληρότητα Οχημάτων (Άρθρο…

19 Μαρ 2022

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας από 21.03.2022 έως 28.03.2022

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506/18.3.2022 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00.» Πληρότητα Οχημάτων (Άρθρο…

15 Μαρ 2022

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ | Υποχρέωση για αντιολισθητικές αλυσίδες όταν οι επικρατούσες συνθήκες το επιβάλουν

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών με Αριθμ. Δ30/Δ5α/73567 (2) και τίτλο “Εφοδιασμός των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα”. Με βάση την Απόφαση επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών η υποχρέωση εφοδιασμού των οχημάτων τους με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, όπως…

12 Μαρ 2022

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας από 12.03.2022 έως 21.03.2022

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709 και με τίτλο « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 12 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00.» Πληρότητα Οχημάτων…

09 Μαρ 2022

Ταξινόμηση Οχημάτων | Ενημέρωση από ΑΑΔΕ για περιβαλλοντικό τέλος

Με την εγκύκλιο Ε.2020/24-2-2022 η ΑΑΔΕ κοινοποιεί τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του νόμου 4890/2022 (ΦΕΚ Α’ 23) «Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες, φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας” (A’ 14) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»- Τροποποίηση…

05 Μαρ 2022

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας από 05.03.2022 έως 14.03.2022 – Κατάργηση του περιορισμού του αριθμού των επιβαινόντων στα ΕΙΧ

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13654 και με τίτλο « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 5 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00.» Πληρότητα Οχημάτων…

02 Μαρ 2022

myDATA | Ενημέρωση από ΑΑΔΕ για πως θα γίνει η διαβίβαση για το 2021

Σήμερα η ΑΑΔΕ ανανέωσε τα ακόλουθα δύο αρχεία σχετικά με τo myDATA: Διαβίβαση Δεδομένων myDATA 2021 Πρότυπο αρχείο myDATA 2021 Ειδικότερα οι επιχειρήσεις, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν τα δεδομένα τους για το 2021 που αφορούν σε έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης, τίτλους κτήσης καθώς και εγγραφές τακτοποίησης εσόδων. Τα έξοδα…