• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
08 Νοέ 2020

Ενοικίαση με Οδηγό | Απόφαση Τροποποίησης Ιατρικών Πιστοποιητικών για χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης κάθε 5έτη

Δημοσιεύτηκε η απόφαση με Αριθμ. 84962 (2) του Υπουργείου Μεταφορών (ΦΕΚ 4896 Β 6/11/2020) που αφορά την «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. Α 79574/ 5488/16/15.12.2017 υπουργικής απόφασης «Ιατρικό πιστοποιητικό της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας…

07 Νοέ 2020

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ | Τροποποίηση της ΚΥΑ 77472/520 Προκήρυξη της δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ»

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με αριθμό ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/106871/930 με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 77472/520 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Προκήρυξη της Δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» (Β’ 3323/07.08.2020).»   Τροποποιήσεις Η βασική τροποποίηση είναι ότι όπου αναφέρει η αρχική απόφαση «ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ» αντικαθίσταται από τον…