• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
21 Μάι 2019

Ελάχιστο κόστος για την Ενοικίαση με Οδηγό – Συνέντευξη στον Alpha Radio 98.9

Ακούστε παρακάτω απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε ο Προέδρος του ΣΤΕΕΑΕ στις 16/5/2019 στον Alpha Radio 98.9, στην εκπομπή Τρίποντο στην Οικονομία, όπου αναφέρεται στην πρόσφατη διάταξη για το ελάχιστο κόστος Ενοικίασης με Οδηγό

17 Μάι 2019

Άδικη απόφαση του Υπουργού Μεταφορών για την Ενοικίαση Ι.Χ. με Οδηγό

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ, Απόφαση των Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού που ορίζει το Ελάχιστο Κόστος για 3ωρη Ενοικίαση με Οδηγό στα 180 € και για αντίστοιχη 30λεπτη στα 80 €, ποσά όχι μόνο ατεκμηρίωτα και εξωπραγματικά αλλά που απέχουν από κάθε επιδίωξη δημιουργίας κλίματος…

13 Μάι 2019

Υπόμνημα προς το Υπουργείο Μεταφορών για το ελάχιστο κόστος Ενοικίασης με Οδηγό

Μετά την απόφαση για καθορισμό ελάχιστου κόστους για την Ενοικίαση Ε.Ι.Χ. με Οδηγό, ο ΣΤΕΕΑΕ υπέβαλε υπόμνημα στα Υπουργεία Μεταφορών και Τουρισμού. Το Υπόμνημα κοινοποιήθηκε και στον Πρωθυπουργό με την παράκληση και για τη δική του παρέμβαση.

08 Μάι 2019

Ενοικίαση με Οδηγό – Ελάχιστο κόστος

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ, Απόφαση των Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού που ορίζει το Ελάχιστο Κόστος για 3ωρη Ενοικίαση με Οδηγό στα 180 € και για αντίστοιχη 30λεπτη στα 80 €. Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1550 Β/2019 και ισχύει από 07/05/2019  

04 Μάι 2019

Ενοικίαση με Οδηγό | Κατάργηση της προϋπόθεσης κυβισμού άνω των 1.500 cc

Η προϋπόθεση  για τα ολικώς εκμισθωμένα αυτοκίνητα Ε.Ι.Χ. με οδηγό να είναι κυβισμού άνω των 1.500 cc, που αναγράφεται στον Νόμο 4093/2012, (ΦΕΚ Α’ 222 12/11/2012), Υποπαράγραφος Η.2, περίπτωση 3, στοιχείο (α), σελ.5577 καθώς και στην ΚΥΑ με Αριθμ. 15732/2012 (ΦΕΚ Β’ 3053 18/11/2012), παράγραφος 1, εδάφιο (α), σελ.46346,  καταργήθηκε…