• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
24 Δεκ 2020

Ενοικίαση με Οδηγό | Αύξηση του ορίου ηλικίας των αυτοκινήτων

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4764 (ΦΕΚ 256 Α – 23/12/2020) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», ο οποίος…

07 Δεκ 2020

Τέλη Κυκλοφορίας-Τέλη Ταξινόμησης-Ηλεκτρονική Ακινησία | Νόμος 4758/2020

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4758 (ΦΕΚ 242 Α’ 4-12-2020) του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή του λαθρεμπορίου – Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις.»…