• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
30 Ιούν 2021

COVID | Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσης Ιουνίου βεβαιωμένων οφειλών

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. Α. 1148 και με τίτλο «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε…

27 Ιούν 2021

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 28.06.2021 έως 05.07.2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.» Πληρότητα…

27 Ιούν 2021

COVID | Απαλλαγή Ενοικίου 100% για τον μήνα Ιούνιο 2021

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με Αριθμ. Α.1139 και με τίτλο «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2021.» βάση της οποίας οι ΚΑΔ του κλάδου μας αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α μεταξύ…

26 Ιούν 2021

Έλεγχοι ενόψει του καύσωνα | Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας “Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος”

Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Εντολή διεξαγωγής προληπτικών ελέγχων για την αποφυγή της καταπόνησης των εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σε περιόδους καύσωνα εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με εγκύκλιο προς το ΣΕΠΕ που υπογράφει η Γενική…

24 Ιούν 2021

COVID | Διαδικασία Καταβολής Συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων πληττόμενων δανειοληπτών

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. 74074 ΕΞ 2021 και με τίτλο «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).». Σε συνέχεια του άρθρου του ΣΤΕΕΑ  COVID |…

22 Ιούν 2021

Αίτημα του ΣΤΕΕΑ για την ένταξη του κλάδου στο πρόγραμμα επιδότησης κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων τουριστικών επιχειρήσεων

Βρείτε εδώ την από 14/6/2021 επιστολή μας που στάλθηκε στα αρμόδια Υπουργεία και φορείς, σχετικά με την δυσαρέσκειά μας για την μη ένταξη του κλάδου των επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων στο πρόγραμμα  «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» καθώς και το αίτημα…

21 Ιούν 2021

Δελτίο Τύπου | Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΣΤΕΕΑΕ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΣΤΕΕΑΕ), που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 3ης Ιουνίου 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα και η σύνθεσή του διαμορφώθηκε ως εξής: Πρόεδρος: Δημήτρης Μαγγιώρος, Αν. Γενικός Διευθυντής Autohellas SA – Hertz Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Ταπραντζής, Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος…

21 Ιούν 2021

Νόμος 4808 | Εργασιακό

Δημοσιεύτηκε  ο νόμος 4808 με τίτλο «Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης…

20 Ιούν 2021

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 19.06.2021 έως 28.06.2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. . Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα…

17 Ιούν 2021

COVID | Επιδότηση Παγίων Δαπανών για πληττόμενες οικονομικά επιχειρήσεις το διάστημα Απρίλιο έως Δεκέμβριο 2020 | Παράταση

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. ΓΔΟΥ 568 και με τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ504/28.05.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του…

11 Ιούν 2021

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 14.06.2021 έως 21.06.2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.»…

11 Ιούν 2021

Όριο Ηλικίας ΕΙΧ ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων χωρίς οδηγό | Επεκτείνεται μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με αριθμό Αριθμ. 8946 και θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16597/29.12.2010 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό (Β΄ 2156)» βάση της οποίας το ηλικιακό όριο των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων χωρίς οδηγό διαμορφώνεται ως εξής:…

06 Ιούν 2021

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 07.06.2021 έως 14.06.2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00»…

05 Ιούν 2021

COVID | Τηλεργασία – Προσέλευση και Αποχώρηση από την Εργασία

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. 34972 και με τίτλο « Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού…

04 Ιούν 2021

COVID | Self Test – Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας για την περίοδο 7-30 Ιουνίου 2021 & ΚΥΑ

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώθηκε ότι διευρύνεται η διάθεση των self tests σε όλους τους εργαζομένους της χώρας : Ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 7/6/2021 και καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας από 7/6/2021 έως 13/6/2021, οι εργαζόμενοι/ες του ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να…

01 Ιούν 2021

COVID | Ενοίκια Επιχειρήσεων και Αναστολές Εργαζομένων για τον Ιούνιο 2021

Για τον Ιούνιο βάση των παρακάτω ανακοινώσεων θα ισχύσουν τα ακόλουθα μέτρα που αφορούν τον κλάδο μας: Βάση του σημερινού δελτίου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών συνεχίζεται πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών,…