• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
30 Μάι 2021

COVID | Επιδότηση Παγίων Δαπανών για πληττόμενες οικονομικά επιχειρήσεις το διάστημα Απρίλιο έως Δεκέμβριο 2020

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. ΓΔΟΥ 504 και με τίτλο «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020.» βάση της οποίας ο…

30 Μάι 2021

COVID | Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών, απαιτητών έως 31.05.2021

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. 33332 και με τίτλο «Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19.» βάση της οποίας ο ΚΑΔ του κλάδου μας αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ της σελ.25529  μεταξύ αυτών…

30 Μάι 2021

COVID | Περιορισμοί Κυκλοφορίας | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 31.05.2021 έως 07.06.2021| Αλλαγή στο ποσοστό τηλεργασίας στο 20%

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00»…

27 Μάι 2021

COVID | Αναστολή προθεσμιών αξιογράφων Μαϊου 2021

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με Αριθμ. Α.1115 και θέμα «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 270 του ν. 4798/ 2021 «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 68).» βάση της οποίας από την 1η.5.2021…

26 Μάι 2021

COVID | Self Test – Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώθηκε ότι διευρύνεται η διάθεση των self tests σε όλους τους εργαζομένους της χώρας : Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενημερώνει ότι από την Δευτέρα 24/05/2021 έως το Σάββατο 29/05/2021 όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης…

26 Μάι 2021

COVID | Απαλλαγή Ενοικίων Μαϊου 2021 – Η απόφαση με τους ΚΑΔ

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με Αριθμ. Α. 1114 και με τίτλο «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάιο 2021. » βάση της οποίας οι…

22 Μάι 2021

COVID | ΕΙΧ με Οδηγό | Παράταση ισχύος μειωμένου ΦΠΑ έως 30 Σεπτεμβρίου 2021

Δημοσιεύτηκε ο NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4787  με τίτλο «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου – Σύστασης Δικαιματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις.» του οποίου το παρακάτω άρθρο αφορά τον κλάδο μας: Άρθρο 11 | Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για συγκεκριμένα…

22 Μάι 2021

COVID | Περιορισμοί Κυκλοφορίας | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 24.05.2021 έως 31.05.2021 | Αύξηση στην πληρότητα των οχημάτων

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00»…

21 Μάι 2021

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | Οδηγίες της ΑΑΔΕ σχετικά με την αναλογική καταβολή των τελών κυκλοφορίας κατά την άρση ακινησίας έτους 2021

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με Αριθμ.Πρωτ. Ε 2105 / 18.05.2021 με Θέμα: “Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4797/2021 (Α΄66) σχετικά με την αναλογική καταβολή των τελών κυκλοφορίας κατά την άρση ακινησίας έτους 2021 και παροχή οδηγιών. ”  η οποία παρέχει οδηγίες και διευκρινήσεις του άρθρου 47 του…

21 Μάι 2021

Νόμος 4799 | Απαλλαγή ενοικίων επαγγελματικής στέγης, μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος και φορολογικού συντελεστή

Δημοσιεύτηκε  ο νόμος 4799 με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και…

21 Μάι 2021

COVID | Παράταση προθεσμίας καταβολής της δόσης Μαίου 2021, ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για επιχειρήσεις και εργαζομένους

Δημοσιεύτηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών: Απόφαση με Αριθμ.Α1110 και με τίτλο «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,…

19 Μάι 2021

COVID | Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού – Απρίλιος 2021

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με Αριθμ. ΓΔΟΥ 468 και θέμα «Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021.»  της οποίας τα παρακάτω άρθρα μεταξύ άλλων αφορούν και τον κλάδο μας: Άρθρο 3, παρ.(γ) και Άρθρο…

18 Μάι 2021

COVID | Nέα μέτρα στήριξης για τους εργαζόμενους στον τουρισμό & διευκρινήσεις – Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώθηκαν νέα μέτρα στήριξης για τους εργαζόμενους στον Τουρισμό τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: Νέα μέτρα στήριξης για τους εργαζόμενους στον τουρισμό “… 4. Οι λοιποί εποχικά εργαζόμενοι μη υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, θα μπορούν να ενταχθούν, από 1η…

15 Μάι 2021

COVID | Αναστολές Συμβάσεων Εργασίας – Μάϊος 2021

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. 28631 και θέμα «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάιο 2021.» Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΛΙΣΤΑ ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ (1/5/2021-31/05/2021) αναγράφονται κι εκείνοι του κλάδου μας. Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’…

14 Μάι 2021

COVID | Περιορισμοί Κυκλοφορίας | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 14.05.2021 έως 24.05.2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.»…

09 Μάι 2021

myCAR | Ενημέρωση πλατφόρμας και οδηγίες για άρση ηλεκτρονικής ακινησίας και αναλογικά τέλη κυκλοφορίας

Στον σύνδεσμο της ΑΑΔΕ myCAR | ΑΑΔΕ (aade.gr) θα βρείτε το επικαιροποιημένο εγχειρίδιο χρήσης με ημερομηνία 07/05/2021 όπου στην παράγραφο 2.2 περιγράφεται η διαδικασία άρσης της ηλεκτρονικής ακινησίας του οχήματος και του διαστήματος αυτής ώστε να προκύπτουν αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας βάση των τελευταίων διατάξεων.  

09 Μάι 2021

COVID | LOCKDOWN | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 10.05.2021 έως 14.05.2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.»…