• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
06 Ιούν 2020

COVID | ΕΙΧ με Οδηγό | ΚΥΑ Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού | Μειωμένος ΦΠΑ έως 31.10.2020

Δημοσιεύτηκε η απόφαση με Αριθμ. οικ. Α 32546/1683 «1. Καθορισμός του ελάχιστου τιμήματος μίσθωσης για τα Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται, με οδηγό, ολικώς μέσω προκρατήσεως, κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 εώς 31.10.2020 συνεπεία της μείωσης του συντελεστή Φ.Π.Α. από 24% σε 13% για συγκεκριμένες υπηρεσίες», όπου στην παράγραφο 23…