• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
23 Απρ 2010

Απελευθέρωση Οδικών Μεταφορών

Πριν από την εισαγωγή για ψήφιση στην Βουλή του Νομοσχεδίου για την Απελευθέρωση των Οδικών Μεταφορών, πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση στην οποία ο ΣΤΕΕΑ υπέβαλε την παρακάτω θέση: “Το νομοσχέδιο αναφέρεται αποκλειστικά στα φορτηγά Δημόσιας Χρήσης αγνοώντας τις ανάγκες μεγάλου αριθμού καταναλωτών,  κυρίως επιχειρήσεων, που μη έχοντας άλλη εναλλακτική λύση για την…