• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
30 Αυγ 2021

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 30.8.2021 έως 6.9.2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με αριθμό . . Δ1α/Γ.Π.οικ.52666 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα…

22 Αυγ 2021

Νόμος 4818 | Ρυθμίσεις για τη δήλωση ακινησίας οχήματος – διαγραφή οχήματος | Εγκύκλιος ΑΑΔΕ

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 2168/2021 της ΑΑΔΕ σχετικά με την διαδικασία διαγραφής οχήματος το οποίο έχει τεθεί σε ακινησία ηλεκτρονικά στο Μητρώο οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών, βάση του Άρθρου 55: Ρυθμίσεις για τη δήλωση ακινησίας οχήματος – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953,  του νόμου…

22 Αυγ 2021

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 23.8.2021 έως 30.8.2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με αριθμό . Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα…

15 Αυγ 2021

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 16.8.2021 έως 23.8.2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με αριθμό . Δ1α/Γ.Π.οικ.50907 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.»…

09 Αυγ 2021

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 9.8.2021 έως 16.8.2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.» Πληρότητα…

03 Αυγ 2021

Νόμος 4821/2021 | Ρυθμίσεις οφειλών, ασφαλιστικών εισφορών, εκπομπές ρύπων αυτοκινούμενων τροχόσπιτων και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4821 / 2021 με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.» Εφιστούμε την προσοχή στα ακόλουθα άρθρα μεταξύ άλλων: Άρθρο 67 | Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών – Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020 Άρθρο 68 | Επανένταξη πληγέντων…

02 Αυγ 2021

COVID | Eπιδότηση παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 τροποποιήσεις

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. ΓΔΟΥ 824 και με τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/26-7-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης…

02 Αυγ 2021

COVID | Πρόστιμα σε εργοδότες κι εργαζόμενους που εισέρχονται στο χώρο εργασίας χωρίς δήλωση αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. 48485 και με τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία…

01 Αυγ 2021

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 2.8.2021 έως 9.8.2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με Δ1α/ΓΠ.οικ. 46487 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.» Πληρότητα…