• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
25 Μάι 2000

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, με θέμα συζήτησης τη δυνατότητα εκμίσθωσης ελαφρών φορτηγών.

01/11/2006 Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, με θέμα συζήτησης τη δυνατότητα εκμίσθωσης ελαφρών φορτηγών.

25 Μάι 2000

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με θέμα συζήτησης τη δυνατότητα εκμίσθωσης ελαφρών φορτηγών.

22/06/2006 Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με θέμα συζήτησης τη δυνατότητα εκμίσθωσης ελαφρών φορτηγών.

02 Μάι 2000

Καλώς Ήρθατε στην ιστοσελίδα του ΣΤΕΕΑ

Η ιστοσελίδα αυτή φιλοδοξεί να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους επιχειρηματίες που ήδη δραστηριοποιούνται στον χώρο όσο και για εκείνους που σκέφτονται να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε αυτόν. Εδώ θα μπορέσουν αν ενημερωθούν για τα προβλήματα που απασχολούν τον Κλάδο και τι κάνει ο ΣΤΕΕΑ για αυτά,…

02 Μάι 2000

Ο Σύνδεσμος

Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων ιδρύθηκε το 1979 με σκοπό να βοηθήσει την ανάπτυξη του Κλάδου των Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων. Είναι ο επίσημος φορέας του Κλάδου  και στόχος του είναι να ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις που συμβαίνουν στον χώρο καθώς και για τις τροποποιήσεις των νομοθεσιών που επιχειρούνται…

02 Μάι 2000

Προβλήματα του Κλάδου

Προβλήματα του Κλάδου Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων έχει επισημάνει κατ’ επανάληψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Κλάδος στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, καταθέτοντας προτάσεις για την επίλυσή τους. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν έχει παρθεί καμία απόφαση που να επιτρέπει την εξαγωγή αισιόδοξων προβλέψεων για το επιχειρηματικό μέλλον των περίπου…

02 Μάι 2000

Καταστατικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1ο Το Σωματείο το οποίο ιδρύθηκε υπό την επωνυμία «Σωματείο Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων» βάσει Καταστατικού εγκεκριμένου από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθ. 3169/79 απόφασή του και καταχωρημένου στα βιβλία αναγνωρισμένων σωματείων του ίδιου Πρωτοδικείου υπό τους όρους 8993/80 και (ειδ.) 2505/80,  θα έχει από…

02 Μάι 2000

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας

ΜΕΡΟΣ Α’   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΕΑ  1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ α. Τα Μέλη του ΣΤΕΕΑ αναλαμβάνουν την υποχρέωση, κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, να επιδεικνύουν στις σχέσεις τους με τον πελάτη σεβασμό, υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Επίσης οφείλουν να εκπαιδεύουν ανάλογα  το προσωπικό τους ώστε να ικανοποιεί…

02 Μάι 2000

Code of Conduct

 PART A DUTIES OF THE MEMBERS OF THE GREEK CAR RENTAL ASSOCIATION QUALITY OF SERVICES PROVIDED a)         The Members are expected to be respectful, responsible and professional during their business activities and dealings with the customer.  Their personnel should also be trained to comply with the principles of this Code and during…