• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
31 Ιαν 2021

COVID | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Έως τις 5/2/2021 οι υπεύθυνες δηλώσεις για αναστολές στο πρώτο πενθήμερο του Φεβρουαρίου

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Έως τις 5 Φεβρουαρίου οι υπεύθυνες δηλώσεις προαναγγελίας για τις συμβάσεις εργασίας που τίθενται σε αναστολή την περίοδο 1-5 Φεβρουαρίου Επανέρχεται από τον μήνα Φεβρουάριο η διαδικασία εκ των προτέρων υποβολής εντύπων μεταβολής κατάστασης του προσωπικού…

30 Ιαν 2021

COVID | LOCKDOWN | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 30.01.2021 έως 08.02.2021

Από 30/1/2021 τίθεται σε ισχύ νέος Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη Covid-19 με δύο επίπεδα, Α – Επιτήρησης και Β – Αυξημένου Κινδύνου. Την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθώς και τον χάρτη με τις περιοχές θα τα βρείτε εδώ. Δημοσιεύτηκε η KYA με…

30 Ιαν 2021

COVID | ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ | Τροποποίηση της ΚΥΑ ΓΔΟΥ19/25.01.2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. ΓΔΟΥ 38 και με τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25-1-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά…

29 Ιαν 2021

COVID | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Παράταση έως 28.02.2021

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Γνωστοποιείται ότι το μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας συνεχίζεται και για το μήνα Φεβρουάριο 2021 κατά τα πρότυπα της λίστας ΚΑΔ κλειστών και πληττόμενων επιχειρήσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-Δ) της τελευταίας εν ισχύ Κ.Υ.Α. (η οποία είναι KYA…

28 Ιαν 2021

COVID | Τηλεργασία & προσαρμογή ωραρίου εργασίας | Παράταση έως 28.02.2021

Δημοσιεύτηκαν οι παρακάτω υπουργικές αποφάσεις που αφορούν την παράταση της τηλεργασίας έως τις 28/02/2021, καθώς και την σταδιακή προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων στον χώρο εργασίας: KYA με Αριθμ. 3813/102 και με τίτλο «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό…

27 Ιαν 2021

COVID | Αναστολή Βεβαιωμένων Οφειλών | Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων Ιανουαρίου 2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με αριθμό Α.1015 και με τίτλο «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με…

26 Ιαν 2021

COVID | ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ | Τροποποίηση του καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης

Δημοσιεύτηκε η KYA με αριθμό οικ.3297/110 και με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β΄ 2274), όπως ισχύει. » Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 240/25.1.2021 και ισχύει από 25/01/2021.  

26 Ιαν 2021

COVID | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων Ιανουαρίου 2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με αριθμό οικ.3208/108 και με τίτλο «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο. » Μας αφορούν τα άρθρα του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β:  Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται για τον μήνα Ιανουάριο 2021 καθώς και…

26 Ιαν 2021

COVID | ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ | Διαδικασία και Προϋποθέσεις Χορήγησης

Δημοσιεύτηκε η KYA με αριθμό ΓΔΟΥ 19 και με τίτλο «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020. » Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο…

24 Ιαν 2021

COVID | LOCKDOWN | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 25.01.2021 έως 01.02.2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.: 4992 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.…

18 Ιαν 2021

COVID | LOCKDOWN | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 18.01.2021 έως 25.01.2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με . Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/15.1.2021 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» Ουσιαστικά…

12 Ιαν 2021

myCAR | Είσοδος στην Εφαρμογή – Οδηγίες – Συχνές ερωτήσεις

Στον σύνδεσμο της ΑΑΔΕ myCAR | ΑΑΔΕ (aade.gr) θα βρείτε: είσοδο στην εφαρμογή εγχειρίδιο χρήσης συχνές ερωτήσεις σχετικές διατάξεις τα οποία είναι ενήμερα σύμφωνα με τις τελευταίες διατάξεις.

10 Ιαν 2021

COVID | LOCKDOWN | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 11.01.2021 έως 18.01.2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με . Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00»…

05 Ιαν 2021

COVID | Επιστρεπτέα Προκαταβολή | Σεπτέμβριος -Δεκέμβριος 2020 : Διαδικασία Υποβολής

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. ΓΔΟΥ 1 και με τίτλο «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020.» Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί…

05 Ιαν 2021

COVID | Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής

Δημοσιεύτηκε η KYA οικ.47/9/4.1.2021 με τίτλο «Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19. » που αφορά και τον κλάδο μας. Σύμφωνα με το Άρθρο 1, η προθεσμία καταβολής…

04 Ιαν 2021

COVID | “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” | Καταβολή επιδόματος αδείας στους εργαζόμενους – Τροποποίηση

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. 54462/1611 και με τίτλο «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 23103/478/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ“» (Β΄2274)» σχετικά με την καταβολή της αναλογίας του επιδόματος αδείας. Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 5892 Β/2020 και ισχύει από 04/01/2021.…

04 Ιαν 2021

myCAR & Τέλη Κυκλοφορίας 2021| Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για τα άρθρα 39 και 66 του Νόμου 4758/2020

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση A.1304 της ΑΑΔΕ με θέμα «Κοινοποίηση των άρθρων 38 και 66 του ν.4758/2020 (Α΄242) που αφορούν στον τρόπο υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας από 1-1-2021 βάσει της παγκόσμιας μεθόδου μέτρησης εκπομπών ρύπων CO2 και στην ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας» Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει αναρτηθεί από την ΑΑΔΕ στις 2/1/2021…

01 Ιαν 2021

myCAR | Θέση οχήματος σε ακινησία ηλεκτρονικά

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση A.1304 της ΑΑΔΕ με τίτλο «Καθορισμός της διαδικασίας θέσης των Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων και μοτοσυκλετών σε ακινησία ηλεκτρονικά, του τύπου της δήλωσης ακινησίας και άρσης αυτής και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη θέση ΕΙΧ οχήματος σε ακινησία και την άρση αυτής. Περιπτώσεις για τις…

01 Ιαν 2021

myDATA | Από 1.4.2021 η έναρξη της υποχρεωτικής διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα

Στις 31/12/2020 ανακοινώθηκε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ που αφορά την υποχρεωτική ενημέρωση των παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA: Με τροποποίηση της κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργου Πιτσιλή, μετατίθεται για την 1/4/2021 η…

01 Ιαν 2021

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ | Έκδοση ειδικού σήματος απαλλαγής από το τέλος στάθμευσης μέσω του gov.gr

Στις 30/12/2020 ανακοινώθηκε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Μεταφορών που αφορά την έκδοση Ειδικού Σήματος Απαλλαγής από το τέλος στάθμευσης μέσω του gov.gr: Με κοινή απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και των Υφυπουργών Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου και Υποδομών και Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη (ΦΕΚ Β 5570/17-12-2020),…