• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
28 Φεβ 2021

COVID | LOCKDOWN | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 01.03.2021 έως 08.03.2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639 και με τίτλο « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα…

26 Φεβ 2021

COVID | Τηλεργασία & προσαρμογή ωραρίου εργασίας | Παράταση έως 31.03.2021

Δημοσιεύτηκαν οι παρακάτω υπουργικές αποφάσεις που αφορούν την παράταση της τηλεργασίας έως τις 31/03/2021, καθώς και την σταδιακή προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων στον χώρο εργασίας: KYA με Αριθμ. οικ. 8689/198 και με τίτλο «Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235…

26 Φεβ 2021

COVID | Β’ Κύκλος Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Πληττόμενων Επιχειρήσεων

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με Αριθμ. 24101 με τίτλο «Πρόσκληση για τον Β’ Κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID- 19.» Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 757/25.2.2021 και ισχύει…

25 Φεβ 2021

COVID | Παράταση Βεβαιωμένων Οφειλών | Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσης Φεβρουαρίου 2021

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με Αριθμ. Α.1028 και με τίτλο «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η…

20 Φεβ 2021

COVID | Παράταση Προθεσμίας Καταβολής Δόσεων Ρυθμίσεων Επιχειρήσεων & Εργοδοτών

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. οικ. 6789/309 με τίτλο «Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19. » Βάση της παραπάνω απόφασης παρατείνεται κατά ένα μήνα η προθεσμία…

20 Φεβ 2021

COVID | Νόμος 4778 | Απαλλαγή ενοικίου Μαρτίου, παράταση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑς & διατάξεων για αναστολή εργασίας, ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4778 με τίτλο «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις.» του οποίου τα ακόλουθα άρθρα αφορούν τον κλάδο μας: Άρθρο 31 Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων : Απαλλαγή καταβολής συνολικού μισθώματος και για τον Μάρτιο. Άρθρο 40 Παράταση του µηχανισµού…

18 Φεβ 2021

COVID | Παράταση Βεβαιωμένων Οφειλών | Παράταση φορολογικών υποχρεώσεων Φεβρουαρίου 2021

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών Α.1029 με τίτλο «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με…

17 Φεβ 2021

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ | COVID | Παράταση Αδειών Οδήγησης

Λόγω της πανδημίας του COVID-19, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανανεώσει τους κανόνες που επιτρέπουν την παράταση ισχύος των πιστοποιητικών των αδειών οδήγησης. Το πρώτο σύνολο κανόνων για τις επεκτάσεις των αδειών οδήγησης εγκρίθηκε τον Μάιο του 2020. Το μέτρο αυτό θα είναι εφαρμόσιμο σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής…

15 Φεβ 2021

COVID | Αναστολή προθεσμιών αξιογράφων | Ανακοίνωση Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εξέδωσε στις 12/2/2021 ανακοίνωση με θέμα «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 «Διαβίβαση στοιχείων αξιογράφων στο πλαίσιο του Νόμου 4772/2021 (άρθρο 28) αναφορικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης…

12 Φεβ 2021

COVID | ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ | Διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον Ιανουάριο 2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ.ΓΔΟΥ 154 και με τίτλο «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021..» Μπορούν να συμμετέχουν μεταξύ άλλων και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις…

12 Φεβ 2021

COVID | Απαλλαγή Ενοικίου για τους μήνες Ιανουάριο & Φεβρουάριο 2021

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με Αριθμ. Α. 1025 και με τίτλο «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.» βάση της οποίας: Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η…

11 Φεβ 2021

COVID | LOCKDOWN | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 11.02.2021 έως 01.03.2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147 και με τίτλο « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα…

10 Φεβ 2021

COVID | Υπουργείο Εργασίας | Ανακοίνωση Τύπου σχετικά με τα μέτρα στήριξης της αγοράς εργασίας κατά την πανδημία του κορωνοϊού

Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων στην Ανακοίνωση Τύπου με ημερομηνία 10/2/2021 και θέμα «15 μέτρα για τη στήριξη της αγοράς εργασίας κατά την πανδημία του κορωνοϊού» αναφέρει ότι τα μέτρα για την αγορά εργασίας, όπως εξειδικεύθηκαν σε συνέχεια των εξαγγελιών του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη για αυστηρότερα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης…

10 Φεβ 2021

COVID | Αναστολή προθεσμιών αξιογράφων _ η ΚΥΑ με τους ΚΑΔ

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ Α.1022 με τίτλο «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού…

06 Φεβ 2021

COVID | LOCKDOWN | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 06.02.2021 έως 15.02.2021

Από 06/2/2021 τίθεται σε ισχύ νέος Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη Covid-19 με τα εξής επίπεδα: -Επιτήρησης -Αυξημένου Κινδύνου -Επίπεδο Πολύ Αυξημένου Κινδύνου -Επίπεδο Μητροπολιτικών περιοχών Την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθώς και τον χάρτη με τις περιοχές θα τα βρείτε εδώ. Δημοσιεύτηκε…

06 Φεβ 2021

COVID | Μείωση Ενοικίων Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου 2021 | Αναστολή προθεσμιών αξιογράφων

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4772 με τίτλο «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.» Εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω άρθρα: Άρθρο 26: Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών…

05 Φεβ 2021

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ | Οδηγίες της ΑΑΔΕ σχετικά με την έκπτωση δαπανών στην μίσθωση & αγορά αυτοκινήτου μηδενικών/χαμηλών ρύπων

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με Αριθμ.Πρωτ. Ε 2031 / 04.02.2021 με Θέμα: “Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Β, όπως τέθηκε με τον ν. 4646/2019 (Α’ 201) και τροποποιήθηκε με τον ν.4710/2020 (Α΄ 142).” η οποία μεταξύ άλλων παρέχει οδηγίες που αφορούν τα ακόλουθα: Την…