• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
09 Δεκ 2009

Αντικατάσταση Κρατικών Αυτοκινήτων

Κατά την διάρκεια της διαβούλευσης του Νομοσχεδίου με θέμα την αντικατάσταση των Κρατικών Αυτοκινήτων ο ΣΤΕΕΑ συμμετείχε με το παρακάτω σχόλιο:
“Η πρόταση για την αντικατάσταση των Κρατικών Αυτοκινήτων είναι εξαιρετική, αλλά έχουμε να παρατηρήσουμε ότι η ΚΥΑ περιορίζει την προμήθεια των νέων αυτοκινήτων αποκλειστικά μέσω της διαδικασίας της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) αφήνοντας  εκτός την δυνατότητα μίσθωσης από τις Εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων οι οποίες προσφέρουν προϊόντα Λειτουργικής Μίσθωσης, στερώντας έτσι το Κράτος από τα πολλά και σημαντικά προνόμια που προσφέρει αυτή η λύση.

Ειδικότερα, λόγω του μεγέθους τους οι Εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων   προσφέρουν  στους πελάτες τους, μέσα από σημαντικές οικονομίες κλίμακας που έχουν, καλύτερο κόστος αγοράς και μειωμένα λειτουργικά έξοδα του αυτοκινήτου.  Τα μισθώματα δε που προσφέρουν περιλαμβάνουν:
• Τακτικά service και έκτακτες βλάβες,
• Αντικατάσταση ελαστικών,
• Πλήρη ασφάλιση κάλυψη του αυτοκινήτου με Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων, Ίδιες Ζημίες Αυτοκινήτου, Κλοπή, Ζημιές Πυρός, Φυσικά Φαινόμενα κλπ,
• Προσωρινή αντικατάσταση του αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης με άλλο ώστε να εξασφαλισθεί η κινητικότητα (mobility)  του χρήστη,
• Αντικατάσταση σε περίπτωση καταστροφής του αυτοκινήτου από ατύχημα ή κλοπή του με άλλο αντίστοιχου τύπου και ηλικίας,
• Τέλη Κυκλοφορίας.

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι πετυχαίνονται τα εξής πλεονεκτήματα:
• Τα μισθώματα των Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης περιλαμβάνουν το σύνολο του χρηματοδοτούμενου κεφαλαίου και προστιθεμένων των λειτουργικών εξόδων όπως αναλύονται παραπάνω, είναι σημαντικά πιο ακριβά από τα μισθώματα των Εταιρειών Ενοικίασης Αυτοκινήτων-Λειτουργικής Μίσθωσης που περιλαμβάνουν το σύνολο των προσφερομένων παραπάνω υπηρεσιών διότι υπολογίζουν μέρος μόνο του χρηματοδοτούμενου κεφαλαίου λόγω χρήσης και όχι κτήσης του αυτοκινήτου,
• Εξοικονομούνται κεφαλαία και αυξάνεται η ταμειακή ρευστότητα,
• Η συντήρηση των αυτοκινήτων, οι επισκευές των ζημιών, η διαχείριση των ατυχημάτων (δήλωση, παρακολούθηση επισκευής, είσπραξη αποζημίωσης, ασφαλιστική κάλυψη) είναι υποχρέωση της εκμισθώτριας εταιρείας, άρα ελαχιστοποιείται το κόστος διαχείρισης του στόλου,
• Εκμηδενίζεται το λογιστικό/γραφειοκρατικό κόστος, αφού οι Εταιρείες  Ενοικίασης Αυτοκινήτων καλύπτουν με ένα τιμολόγιο μια φορά τον μήνα το σύνολο των εξόδων όλων των αυτοκινήτων που είναι μισθωμένα στον πελάτη τους,
• Το μηνιαίο μίσθωμα είναι σταθερό και έτσι είναι δυνατή η  ακριβής καταγραφή και ο προϋπολογισμός του εξόδου αφού σε αυτό (το μίσθωμα) έχουν προβλεφθεί και τυχόν έκτακτα συμβάντα (σοβαρό ατύχημα, μηχανική βλάβη) και δεν προκαλείται πρόσθετο κόστος,
• Η δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης του στόλου (π.χ. ανά 5ετία)  εξασφαλίζει
α. ασφάλεια στις μετακινήσεις αφού τα αυτοκίνητα δεν είναι επιβαρυμένα με εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα,
β. μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης αφού τα αυτοκίνητα  θα είναι νεότερα και πιο «καθαρά»,
• Και τέλος, και εδώ είναι η σημαντική διαφορετικότητα με το financial leasing (χρηματοδοτική μίσθωση), ότι στο τέλος της περιόδου μίσθωσης το αυτοκίνητο επιστρέφεται στην εταιρεία που το μισθώνει   χωρίς  την  σκοτούρα της πώλησης και το ρίσκο της υπολειμματικής αξίας (residual value).  Ακόμη, απαλλάσσεστε από την διαδικασία και το «παζάρι» του ποιο αυτοκίνητο από τα μεταχειρισμένα θα αγοράσει ποιος και με πόσα λεφτά, δίλημμα που «ανοίγει» νέους Ασκούς του Αιόλου …