• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
07 Ιούλ 2021

COVID | Αναστολές Συμβάσεων Εργασίας – Ιούνιος 2021

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. 47100 και θέμα «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούνιο 2021.»

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΛΙΣΤΑ ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ (1/6/2021-31/06/2021) αναγράφονται κι εκείνοι του κλάδου μας.

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 2975/06.07.2021.