• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
15 Φεβ 2021

COVID | Αναστολή προθεσμιών αξιογράφων | Ανακοίνωση Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εξέδωσε στις 12/2/2021 ανακοίνωση με θέμα «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 «Διαβίβαση στοιχείων αξιογράφων στο πλαίσιο του Νόμου 4772/2021 (άρθρο 28) αναφορικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής»

Την συγκεκριμένη ανακοίνωση μπορείτε να την δείτε εδώ.