• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
27 Μάι 2021

COVID | Αναστολή προθεσμιών αξιογράφων Μαϊου 2021

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με Αριθμ. Α.1115 και θέμα «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 270 του ν. 4798/ 2021 «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 68).» βάση της οποίας από την 1η.5.2021 και μέχρι την 31η.5.2021, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, κατά εξήντα (60) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.

Στον ΠΙΝΑΚΑ του Παραρτήματος 2 (πληττόμενες επιχειρήσεις), αναγράφονται οι ΚΑΔ του κλάδου μας, οι οποίοι υπάγονται στην συγκεκριμένη ρύθμιση.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 2196/26.05.2021 και ισχύει από 26/05/2021.