• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
11 Μαρ 2021

COVID | Αναστολή προθεσμιών αξιογράφων Μαρτίου 2021

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με Αριθμ. Α.1051 και θέμα «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31» στην οποία αναγράφονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που εντάσσονται στην αναστολή πληρωμών αξιογράφων για την περίοδο 01/03/2021-31/03/2021 (Άρθρο 1).

Στον ΠΙΝΑΚΑ του Παραρτήματος 2 (πληττόμενες επιχειρήσεις), αναγράφονται οι ΚΑΔ του κλάδου.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 959/11.03.2021 και ισχύει από 11/03/2021.