• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
01 Φεβ 2021

COVID | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Η απόφαση για τις αναστολές του Φεβρουαρίου

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. οικ. 4374/131 και με τίτλο «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021 .»

Τον κλάδο μας αφορά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ : Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται για τον μήνα Φεβρουάριο 2021 

Στο Άρθρο 1 αναφέρονται ποιοι εργαζόμενοι δύναται να θέτονται σε αναστολή και μέχρι ποσοστού 100%.

Στο Άρθρο 2 αναφέρονται η ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας, η ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας, οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και η ανάκληση αναστολών συμβάσεων εργασίας.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ αφορά την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την διαδικασία λήψης.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ είναι ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ (από 1/2/2021 έως 28/2/2021) στον οποίο αναγράφονται και οι ΚΑΔ του κλάδου μας.

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 345/31.1.2021 και ισχύει από 01/02/2021.