• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
02 Μαρ 2021

COVID | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Η απόφαση για τις αναστολές του Μαρτίου (ενημερώθηκε 3/3/2021)

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. 9500/322 και τίτλο «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021.»

Τον κλάδο μας αφορά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ : Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται για τον μήνα Μάρτιο 2021

Στο Άρθρο 1 αναφέρονται ποιοι εργαζόμενοι δύναται να θέτονται σε αναστολή και μέχρι ποσοστού 100%.

Στο Άρθρο 2 αναφέρονται η ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας, η ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας, οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και η ανάκληση αναστολών συμβάσεων εργασίας.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ αφορά την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την διαδικασία λήψης και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ η διαδικασία καταβολής της.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ είναι ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ (από 1/3/2021 έως 31/3/2021) στον οποίο αναγράφονται και οι ΚΑΔ του κλάδου μας.

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 821/02.03.2021 και ισχύει από 02/03/2021.

Δημοσιεύθηκε στις 03/03/2021 κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων με διευκρινίσεις σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων για την υποβολή δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον Μάρτιο, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.