• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
26 Μάι 2021

COVID | Απαλλαγή Ενοικίων Μαϊου 2021 – Η απόφαση με τους ΚΑΔ

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με Αριθμ. Α. 1114 και με τίτλο «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάιο 2021. » βάση της οποίας οι ΚΑΔ του κλάδου μας αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ της σελ.24827  μεταξύ αυτών που υπάγονται στην συγκεκριμένη ρύθμιση.

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 2149/25.5.2021.