• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
27 Ιούν 2021

COVID | Απαλλαγή Ενοικίου 100% για τον μήνα Ιούνιο 2021

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με Αριθμ. Α.1139 και με τίτλο «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2021.» βάση της οποίας οι ΚΑΔ του κλάδου μας αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α μεταξύ αυτών που απαλλάσσονται από την καταβολή του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο.

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 2738/25.6.2021.