• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
01 Απρ 2021

COVID | Ασφαλιστικές Εισφορές | Παράταση Προθεσμίας Καταβολής Δόσεων Ρυθμίσεων Επιχειρήσεων & Εργοδοτών

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. οικ. 13800/304 με τίτλο «Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19.»

Βάση της παραπάνω απόφασης παρατείνεται κατά ένα μήνα η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες είναι απαιτητές μέχρι τις 31/3/2021, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, για συγκεκριμένους ΚΑΔ επιχειρήσεων.

Στον ΠΙΝΑΚΑ των ΚΑΔ στην σελ.15300 αναγράφονται κι εκείνοι του κλάδου μας.

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 1256/31.03.2021 και ισχύει από 31/03/2021.