• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
14 Ιούλ 2021

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας 15.07.2021 έως 16.07.2021 | Παρατείνονται τα ήδη ισχύοντα μέτρα

Δημοσιεύτηκε η KYA με Δ1α/Γ.Π.οικ.44391/2021 και με τίτλο «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.43319/09.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00» (Β’ 3066)» βάση της οποίας:

Παρατείνονται τα ήδη ισχύοντα μέτρα έως και την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00.

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 3112/14.07.2021 και ισχύει έως 16/7/2021 06:00.