• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
01 Ιούλ 2022

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας από 01.07.2022 έως 15.07.2022

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38083 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00.»

Υγειονομικά Πρωτόκολλα Οχημάτων (Άρθρο 1, πίνακας “27.Τουριστικές επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 “) 

Λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155) με τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις αντίστοιχες κυρώσεις όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αρ. 6632/16.4.2021 κοινή υπουργική απόφαση Β’ 1632, (η οποία αναφέρει στο άρθρο 2, παρ.6 : “Τα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενδεικτικά αναφορικά με τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό επιβατών, τη χρήση ΜΑΠ και την τήρηση αποστάσεων και επιπλέον απαιτείται καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων μεταξύ των χρήσεων από διαφορετικούς πελάτες.”) και διόρθωση σφάλματος Β’ 1996), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 10197/10.6.2021 (Β’ 2504), 19469/1.11.2021 (Β’ 5118), 4634/9.3.2022 (Β’ 1223), 8646/29.4.2022 (Β’ 2134), και 10204/20.5.2022 όμοιες αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ειδικά για τα ΕΙΧ με οδηγό: Υποχρεωτικά ο οδηγός αποφεύγει τις χειραψίες με τους πελάτες και προαιρετικά εξασφαλίζει τον φυσικό εξαερισμό του οχήματος καθώς και παρέχει αντισηπτικό στους επιβαίνοντες.

Εργαζόμενοι / Χώροι Γραφείων/ Εγκαταστάσεων 

 

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 3367/30.06.2022 και ισχύει από 01/07/2022 06:00 έως 15/07/2022 06:00.

Τις επικαιροποιημένες οδηγίες απομόνωσης και καραντίνας κρουσμάτων covid-19 και στενών επαφών τους μπορείτε να τις βρείτε εδώ.