• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
24 Σεπ 2022

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας από 26.09.2022 έως 03.10.2022

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.53937/23.9.2022 και με τίτλο «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00.» βάση της οποίας παρατείνεται η ισχύς της προηγούμενης υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ 51236/8.9.2022 ΚΥΑ, έως και τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00.

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 4977/23.09.2022 και ισχύει από 26/09/2022 06:00 έως 03/10/2022 06:00.