• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
31 Οκτ 2022

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας | Παράταση των μέτρων έως 14.11.2022

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.61055/27.10.2022 και με τίτλο «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00» βάση της οποίας παρατείνεται η ισχύς της προηγούμενης υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ 51236/8.9.2022 ΚΥΑ, έως και τη Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00.

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 5563/27.10.2022 και ισχύει έως 14/10/2022 06:00.