• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
09 Ιούν 2022

COVID | Ενοίκια Επιχειρήσεων | Απαλλαγή Μισθωμάτων λόγω COVID-19 και για τον Ιούλιο του 2021

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. Α. 1072 και τίτλο “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1228/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4582).” βάση της οποίας ο Ιούλιος του 2021 προστίθεται στους μήνες που ισχύει η απαλλαγή ενοικίου επαγγελματικής στέγης για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, στις οποίες ανήκει ο κλάδος μας (Άρθρο 1, παράγραφος 1).

Την απόφαση μπορείτε να την δείτε στο ΦΕΚ Β’2834 / 07.06.2022.