• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
17 Ιούν 2021

COVID | Επιδότηση Παγίων Δαπανών για πληττόμενες οικονομικά επιχειρήσεις το διάστημα Απρίλιο έως Δεκέμβριο 2020 | Παράταση

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. ΓΔΟΥ 568 και με τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ504/28.05.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 2236).».

Σε συνέχεια του άρθρου του ΣΤΕΕΑ  COVID | Επιδότηση Παγίων Δαπανών για πληττόμενες οικονομικά επιχειρήσεις το διάστημα Απρίλιο έως Δεκέμβριο 2020, τροποποιούνται ορισμένα σημεία της απόφασης και απαιτείται πλέον η οριστικοποίηση του εντύπου Ε3 αντί της υποβολής της δήλωσης εισοδήματος που ίσχυε μέχρι σήμερα. Επίσης παρατείνεται η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 2/7/2021.

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 2551/16.6.2021.