• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
05 Ιαν 2021

COVID | Επιστρεπτέα Προκαταβολή | Σεπτέμβριος -Δεκέμβριος 2020 : Διαδικασία Υποβολής

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. ΓΔΟΥ 1 και με τίτλο «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020.»

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 7 Β/2021 και ισχύει από 05/01/2021.