• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
19 Απρ 2021

COVID | Εθνικότητες και προϋποθέσεις για είσοδο στην Ελλάδα 19/4/2021-26/4/2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24520 και με τίτλο «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες.»

Στο Άρθρο 6 γίνεται αναφορά στις εθνικότητες στις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα (π.χ. κάτοικοι Ηνωμένου Βασιλείου, ΗΠΑ, κλπ) και τις σχετικές προϋποθέσεις.

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 1581/18.04.2021 και ισχύει από 19/04/2021 06:00 έως 26/04/2021 06:00.