• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
20 Φεβ 2021

COVID | Νόμος 4778 | Απαλλαγή ενοικίου Μαρτίου, παράταση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑς & διατάξεων για αναστολή εργασίας, ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4778 με τίτλο «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις.» του οποίου τα ακόλουθα άρθρα αφορούν τον κλάδο μας:

Άρθρο 31 Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων : Απαλλαγή καταβολής συνολικού μισθώματος και για τον Μάρτιο.
Άρθρο 40 Παράταση του µηχανισµού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ μέχρι 31/3/2021.
Άρθρο 41 Παράταση διατάξεων για αναστολή εργασίας μέχρι 31/3/2021.
Άρθρο 44 Ρύθµιση ασφαλιστικών εισφορών – Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020

Ο νόμος έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Α’ 26/19.2.2021 και ισχύει από 19/02/2021.