• 211 1066020 - 698 3227440
  • Λεωφ. Λαυρίου 21, Γλυκά Νερά
25 Απρ 2021

COVID| Νόμος 4798 | Αναστολή προθεσμιών λήξης και πληρωμής αξιογράφων

Δημοσιεύτηκε  ο νόμος 4798 με τίτλο «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.» και το ακόλουθο άρθρο αφορά τον κλάδο μας:

Άρθρο 270 | Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

Ολόκληρο το άρθρο μπορείτε να το διαβάσετε στο ΦΕΚ Α’ 68/24.04.2021 που έχει δημοσιευθεί ο νόμος.