• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
30 Ιούλ 2021

COVID | Νόμος 4820/2021 | Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4820 / 2021 με τίτλο «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις.»

Στο Άρθρο 205 αναφέρεται η υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης για τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Στο Άρθρο 202 αναφέρονται οι παρατάσεις προθεσμιών σχετικά με το ευεργέτημα μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους

Ο συγκεκριμένος νόμος έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Α’ 130/24.07.2021.