• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
13 Φεβ 2022

COVID | Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα 12/2/2022

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8504 και με τίτλο « Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.6757/4.2.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 431).» η οποία συγκεκριμένα αναφέρει στο Άρθρο 1, παρ. 2Α, (σελ.3) ότι οι ταξιδιώτες από Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά μπορούν να εισέλθουν στην χώρα επιδεικνύοντας  εναλλακτικά πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης ή πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος βάση των προϋποθέσεων που αναγράφονται αναλυτικά στο άρθρο.

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 606/12.02.2022.