• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
05 Μαρ 2021

COVID | ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ | Τροποποίηση του καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. οικ.10238/329 και τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β’ 2274), όπως ισχύει.»

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 856/05.03.2021 και ισχύει από 05/03/2021.