• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
19 Νοέ 2021

COVID | Τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού Ενίσχυσης “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” | Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2021

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. 91989 και με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»» (Β’ 2274).» στο ΦΕΚ Β’ 5353/18.11.2021.