• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
07 Ιούλ 2016

Ενοικίαση με Οδηγό – Ασφαλιστική Ενημερότητα Οδηγού

Ο νόμος 4403/2016 ορίζει ότι οι Οδηγοί που απασχολούνται στην Ενοικίαση με Οδηγό μπορούν πια να έχουν ασφαλιστική ενημερότητα από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα και όχι μόνο από το ΙΚΑ, όπως ίσχυε αρχικά.

Η παραπάνω διάταξη είναι αποτέλεσμα των κινήσεων του ΣΤΕΕΑΕ, που ήταν αντίθετος στην προηγούμενη διάταξη και κατάφερε να ανατρέψει.

Η διάταξη δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 125 Α’ / 07-07-2016 (άρθρο 30).