• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
23 Οκτ 2018

Ενοικίαση με Οδηγό – Νέα Απόφαση για Διακριτικό Σήμα στα αυτοκίνητα

Σε νέα τροποποίηση των όρων που αφορούν την Ενοικίαση με Οδηγό προχώρησαν τα Υπουργείο Μεταφορών και Τουρισμού σε μία ακόμη απόπειρα να ανατραπεί/ακυρωθεί η παροχή της Υπηρεσίας αυτής από τις Εταιρίες Ενοικίασης Αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με νέα Απόφαση (Α50427/2440/2018), τα αυτοκίνητα που ενοικιάζονται με Οδηγό θα πρέπει να φέρουν σε όλο το μήκος του εμπρός και πίσω παρ-μπριζ αυτοκόλλητη ταινία μπλε χρώματος, πλάτους 8 εκ., με την επωνυμία της Επιχείρησης.  Η ταινία θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένη που θα καταστρέφεται σε περίπτωση απόπειρας αποκόλλησης της, να είναι αδιάβροχη και το χρώμα της να μην αλλοιώνεται.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται

  • τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στις συμβάσεις μίσθωσης,
  •  υποχρέωση ηλεκτρονικής γνωστοποίησης στις περιπτώσεις λύσης της σύμβασης πριν το πέρας της ελάχιστης διάρκειας σύμβασης,
  • ορίζει το πρόστιμο σε 800 € και τις διοικητικές κυρώσεις σε αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για 1 μήνα

Η απόφαση αυτή, καταργεί την αντίστοιχη προηγούμενη (Α80931/5842/2016), η έναρξη της ισχύς της ορίζεται την 1η Νοεμβρίου 2018 και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 4535 Β/2018