• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
05 Νοέ 2007

Eπιστολή στο νέο Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Ανάπτυξης

ΠΡΟΣ :
Κο Σπύρο Ευσταθόπουλο
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
Μεσογείων 109 – 111
115 26 Αθήνα

Κηφισιά, 5 Νοεμβρίου 2007

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Με την ευκαιρία της ανάληψης των νέων σας καθηκόντων ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων θα ήθελε να σας εκφράσει τα θερμά του συγχαρητήρια και να σας ευχηθεί καλή επιτυχία στο έργο σας.

Επιτρέψτε μας παρακαλούμε να σας παραθέσουμε κάποια στοιχεία αναφορικά με τον Κλάδο  Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων και τον Σύνδεσμο που τον εκπροσωπεί:

Ο Κλάδος Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων
• αριθμεί περισσότερες από 2.000 εταιρείες βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας ενοικίασης αυτοκινήτων,
• διαχειρίζεται έναν συνολικό στόλο 150.000 περίπου αυτοκινήτων από τα οποία 60.000 περίπου χρησιμοποιούνται σε βραχυχρόνιες μισθώσεις τουριστικής κυρίως μορφής,
• απασχολεί περίπου 30.000  άτομα (σημαντικός αριθμός από τα οποία είναι εποχιακά απασχολούμενα)
• ο ετήσιος συνολικός τζίρος σύμφωνα με εκτιμήσεις ανέρχεται στα 650 εκατομμύρια ευρώ.Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων
• εκπροσωπεί  το 75% του συνόλου των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και το 90% των αυτοκινήτων μακροχρόνιας μίσθωσης,
• εκπροσωπεί τον Κλάδο στο Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού,
• εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων ECATRA/LEASEUROPE.

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε  είναι επιγραμματικά τα εξής:

Δυνατότητα εκμίσθωσης αυτοκινήτων με οδηγό: 
Σε καιρούς που ένας από τους πιο βασικούς στόχους της Κυβέρνησης είναι η προώθηση της Ελληνικής Τουριστικής Βιομηχανίας μέσω της ανάπτυξης προϊόντων που θα προσελκύσουν επισκέπτες ανώτερου κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, ο Κλάδος μας αδυνατεί να προσφέρει την αυτονόητη για όλες τις χώρες υπηρεσία Ενοικίασης Αυτοκινήτου με Οδηγό. Αποτέλεσμα η Ελλάδα να μειονεκτεί έναντι των ανταγωνιστριών χωρών, οι επισκέπτες να δυσφορούν και οι επιχειρήσεις αλλά και το Κράτος να έχουν απώλεια εσόδων.Δημοτικό τέλος 2%:
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι είμαστε ο μόνος Κλάδος που βάλλεται από τέτοια μεγάλη σωρεία φορολογικών υποχρεώσεων χωρίς από την άλλη να τυγχάνει καμίας κρατικής ελάφρυνσης, επιδότησης ή επιχορήγησης.  Καταβάλουμε δασμούς, φόρους και τέλη και επιπλέον, με το σκεπτικό ότι συγκαταλεγόμαστε στις Τουριστικές Επιχειρήσεις, υποχρεωνόμαστε σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2539/1997 στην καταβολή Δημοτικού Τέλους 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων.  Επισημαίνουμε ότι πρόκειται για μια απόφαση που επιβλήθηκε χωρίς να προηγηθεί καμία οικονομοτεχνική μελέτη, χωρίς να ακουστεί η άποψη του επίσημου φορέα του Κλάδου και η οποία δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα στις Επιχειρήσεις μας.

Μείωση του ποσοστού ΦΠΑ :
Παρόλο που οι Επιχειρήσεις μας συγκαταλέγονται στον Τουριστικό Κλάδο δεν υπαγόμαστε στο ευνοϊκό καθεστώς του ΦΠΑ 9% όπως συμβαίνει για τις άλλες Τουριστικές Επιχειρήσεις αλλά στο 19%.  Μετά από συναντήσεις που  είχε ο Σύνδεσμος με αρμόδια στελέχη των συναρμόδιων υπουργείων,  αναγνωρίστηκε πρόσφατα από το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης το δίκαιο του αιτήματός μας.  Είμαστε σε αναμονή της τελικής απάντησης από το υπουργείο Οικονομικών και ζητάμε από εσάς την στήριξή σας μέχρι την οριστική θετική επίλυση του αιτήματός μας.

Δυνατότητα εκμίσθωσης ελαφρών φορτηγών και VAN:
Σημαντικά χαμηλότερο κόστος παραγωγής, μεγαλύτερη ρευστότητα, ορθολογικότερη τιμολογιακή πολιτική, μειωμένο κόστος συντήρησης και μετακίνησης: αυτά είναι κάποια από τα πλεονεκτήματα που θα μπορούσαν να απολαύσουν οι Ελληνικές Επιχειρήσεις εάν επιτρεπόταν και στην Ελλάδα η εκμίσθωση ελαφρών φορτηγών η οποία, σημειωτέο, παρέχεται σαν υπηρεσία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δυνατότητα εκμίσθωσης πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων:
Η πετρελαιοκίνηση είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στο εξωτερικό και είναι πολλοί οι τουρίστες που επιθυμούν να επωφεληθούν από το χαμηλότερο κόστος χρήσης ενός πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου, λόγω της σημαντικά χαμηλότερης κατανάλωσης καυσίμου.  Δυστυχώς οι Επιχειρήσεις μας, οι οποίες στο σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό τους εδρεύουν στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, δεν έχουν την δυνατότητα να ταξινομούν πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα για χρήση εκτός των νομών αυτών.

Αναμόρφωση κοινής υπουργικής απόφασης:
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 514170/64/26.4.1995 η οποία ρυθμίζει τους όρους σύστασης και λειτουργίας των Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων ισχύει χωρίς καμία τροποποίηση για περισσότερα από 10 χρόνια.  Είναι επιτακτική ανάγκη η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός της και έχουμε ήδη υποβάλλει αντίστοιχες προτάσεις που πιστεύουμε ότι αφενός διευκολύνουν το Κράτος στον ουσιαστικό έλεγχο και στην μείωση της φοροδιαφυγής ενώ αφετέρου θέτουν ένα σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας των Επιχειρήσεων που συμβαδίζει με τις ανάγκες του σήμερα.

Για την επίλυση όλων των παραπάνω θεμάτων έχουμε υποβάλλει υπομνήματα τα οποία είμαστε πρόθυμοι να σας αποστείλουμε και, εφόσον το κρίνετε σκόπιμο, να έχουμε μια συνάντηση για να σας τα αναλύσουμε.

Παραμένουμε πάντοτε στην διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Μαγγιώρος
Πρόεδρος ΣΤΕΕΑ