• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
07 Φεβ 2018

Επιτροπή Προσφυγών του Υπουργείου Τουρισμού – Ο ΣΤΕΕΑΕ ορίστηκε εκπρόσωπος του Κλάδου Ενοικίασης Αυτοκινήτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 63 Β’/7-2-2018 απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με την οποία ο ΣΤΕΕΑΕ συμμετέχει πλέον στην Επιτροπή Προσφυγών του Υπουργείου Τουρισμού και εκπροσωπεί τον Κλάδο Ενοικίασης Αυτοκινήτων.

Έργο της Επιτροπής είναι να εξετάζει προσφυγές των Επιχειρήσεων Ενοικίασης Αυτοκινήτων κατά των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλει το Υπουργείο Τουρισμού.
Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται είτε μετά από έλεγχο των αρμόδιων ΠΥΤ όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της Νομοθεσίας, είτε μετά από καταγγελίες ενοικιαστών για αδικαιολόγητες χρεώσεις, κακή ποιότητα υπηρεσιών κα
Η συμμετοχή του ΣΤΕΕΑΕ, ως αντιπροσωπευτικού φορέα του Κλάδου, ήταν μακροχόνιο αίτημά μας που με την απόφαση αυτή ικανοποιήθηκε.

Με την ευκαιρία αυτή, υπενθυμίζουμε ότι οι υπηρεσίες που παρέχουμε θα πρέπει να είναι πραγματικά υψηλού επιπέδου και σας παροτρύνουμε να συμμορφώνεστε όχι μόνο με την Νομοθεσία αλλά και με τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας που έχουμε σαν Σύνδεσμος υιοθετήσει.